Maszkienice - miejscowość w powiecie brzeskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. W 1917 r. utworzono w Maszkienicach placówkę duszpasterską zależną od parafii w Jadownikach Podgórnych. W 1925 r. biskup tarnowski Leon Wałęga erygował tutaj parafię. Wcześniej bo w latach 1914-19 zbudowano obecny kościół według projektu tarnowskiego architekta Janusza Rypuszyńskiego. Konsekracji kościoła dokonał dopiero w 1952 r. biskup sufragan tarnowski Karol Pękala.
ARCHITEKTURA. Neogotycki, zbudowany z cegły. Złożony z nawy poprzedzonej od zachodu nowszym przedsionkiem oraz pary symetrycznych kaplic o charakterze transeptu, z węższym prezbiterium, zamkniętym trójbocznie, po bokach którego dwie przybudówki zakrystyjne. Na zewnątrz kościół opięty przyporami. Nakryty dachami dwuspadowymi z wieżyczką na sygnaturkę. Wnętrze nakryte sklepieniami krzyżowo-żebrowymi na gurtach. Łuk tęczy ostrołukowy, arkady kaplic bocznych zamknięte półkoliście. Witraże wykonane według projektu Macieja Kauczyńskiego w 1968 r. WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny, neogotycki z rzeźbą św. Józefa, wykonany około 1930 r. przez Stanisława Rogóża, Dwa ołtarze boczne, jeden późnobarokowy z połowy XVIII w. z obrazem św. Anny z końca XIX w., drugi neogotycki z około 1930 r. Chrzcielnica i ambona neogotyckie, także z około 1930 r. Dwie rzeźby aniołów o cha­rakterze barokowym XVIII w. Cztery dzwony, jeden z 1910 r., pozostałe z 1961 r. Organy 10-głosowe firmy Schlag & Söhne ze Świdnicy z około 1920 r. przeniesione w 1953 r. z nieustalonej miejscowości na Dolnym Śląsku.

Tekst umieszczony 05.06.2010

LITERATURA.

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis