dawna cerkiew greckokatolicka Zaśnięcia Bogarodzicy

Andrzejówka - miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Już XIV w. istniała w Andrzejówce parafia rzymskokatolicka. W XVI w. polską dotąd miejscowość zasiedlili osadnicy wołoscy wyznania prawosławnego a później greckokatolickiego. Wtedy to powstała tu parafia prawosławna i zbudowano pierwszą cerkiew. Obecna cerkiew została zbudowana w latach 1860-64. Jest też prawdopodobne, że daty te odnoszą się do przebudowy a cerkiew jest starsza i pochodzi z XVIII a być może nawet z XVII w.
ARCHITEKTURA. Jest to dawna cerkiew łemkowska typu północno-zachodniego. Drewniana, trójdzielna, z kwadratowym  prezbiterium i nawą wzniesionymi w konstrukcji zrębowej oraz wieżą o konstrukcji słupowej. Nad wszystkimi częściami dachy namiotowe z makowicami zwieńczonymi pozornymi latarniami. Wieża nadbudowana nad babińcem, o pochyłych ścianach z nadwieszaną izbicą. Przy prezbiterium od północy niewielka zakrystia. Wnętrze nakryte pozornymi sklepieniami zwierciadlanymi, ozdobione polichromią figuralną i ornamentalną z końca XIX w. Na ścianach malowidła architektoniczne, nad ikonostasem w formie baldachimu. Nad nawą przedstawienie Boga Ojca.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ikonostas pochodzi z XIX w., z początku wieku pochodzą wrota carskie i diakońskie oraz ikona Wniebowzięcia NMP. W nawie dwa retabula barokowych ołtarzy z XVIII w. z ikonami Ukrzyżowania i Zdjęcia z Krzyża. Wszystkie ikony poza chramową Nawiedzenia NMP przemalował w 1874 r. Victorin Zompf, niemiecki malarz pochodzący Bardiowa. Trzy dzwony: 1. św. Antoni z 1691 r.; 2. MB Częstochowska z 1979 r.; 3. św. Barbara z 1980 r.

Tekst umieszczony 11.05.2009

 LITERATURA

Cerkwie drewniane Karpat. Polska i Słowacja, opr. zb., Pruszków 2003
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001