Dąbrowa Tarnowska, miasto powiatowe (województwo małopolskie).
HISTORIA. Drewniany kościół Wszystkich Świętych już na początku XX wieku był zbyt mały dla rozrastającego się miasteczka. Dlatego plany budowy nowego murowanego kościoła pojawiały sie jeszcze przed II wojną światową. Ich realizacja okazała się możliwa po zakończeniu wojny, zanim władze komunistyczne zaczęły blokować budowę nowych kościołów. Prace budowlane prowadzone były w latach 1948-65 według projektu architekta Zbigniewa Wzorka, przy budowie czynny był majster Piotr Marek. Konsekracji kościoła dokonał w 1965 r. biskup tarnowski Jerzy Ablewicz.
ARCHITEKTURA. Kościół łączy w sobie cechy przedwojennego klasycyzmu i modernizmu, nawiązując bezpośrednio do Villa Rotonda Andrei Palladio. Zbudowany został z cegły i żelbetu na planie krzyża greckiego, nakrytego w środkowej części kopułą. Ramiona krzyża zamknięte są ścianami prostymi poprzedzonymi monumentalnymi portykami ośmiokolumnowymi, z wyjątkiem ramienia północnego, które posiada portyk czterokolumnowy. Gładkie ściany kościoła przeprute są wysmukłymi, zamkniętymi półkoliście oknami. Elewacje wieńczy wydatny obiegający gzyms znacznie wystający ponad lico muru. Kościół nakrywają dachy dwuspadowe. Na osi wznosi się spłaszczona kopuła na wysokim tamburze przeprutym prostokątnymi oknami, całość wieńczy iglica. Wewnątrz szeroka nawa główna, ujęta jest po bokach węższymi nawami bocznymi, od frontu poprzedza ją płytki przedsionek. Prezbiterium zamknięte jest półkoliście, za nim pomieszczenia zakrystyjne. Ściany podzielone są pilastrami, nawy wydzielają kolumny. Sklepienia prezbiterium, południowej części nawy głównej oraz naw bocznych nakryte są stropem żelbetowym o dekoracji kasetonowej, podniebie kopuły także zdobią kasetony.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Mensy ołtarzowe marmurowe wykonane według projektu Zbigniewa Wzorka. Nad ołtarzem głównym, na współczesnym krzyżu zawieszona barokowa rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego z XVIII w., przeniesiona ze starego kościoła. Po bokach Chrystusa rzeźby Matki Bożej Bolesnej i św. Jana Ewangelisty. Na filarach zawieszone dwa współczesne ołtarze boczne szafkowe: lewy z rzeźbą Serca Pana Jezusa z XIX w., prawy z rzeźbą Madonny z Dzieciątkiem z XV w., pochodzącą ze starego kościoła. Pozostałe ołtarze umieszczone są w nawach bocznych, składają się z drewnianej mensy i obrazów w złoconych ramach. Ołtarze są poświęcone m.in. Matce Bożej Szkaplerznej i św. Ojcu Pio. Chrzcielnica marmurowa, barokowa z XVII w, także przeniesiona ze starego kościoła. Ambona żelbetowa, wykonana w 1966 r. według projektu Zbigniewa Wzorka. Stacje Drogi Krzyżowej malowane w 1966 r. przez Anielę Wzorek. Witraże wykonane w 2003 r. w pracowni Anny Zarzyckiej według projektu Bolesława Szpechta. Trzy dzwony wykonane w 1974 r. w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu: Józef (620 kg), Maria (570 kg) i Franciszek (320 kg).
Na placu kościelnym ustawiony jest pomnik Jana Pawła II z 2005 r., wykonany według projektu Bogdany Drwal i odlany w pracowni Mariana Polańskiego z Tarnowa.

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001