Dębica - miasto powiatowe w województwie podkarpackim.
HISTORIA. Kościół został zbudowany w 1932 r. dla Sióstr Służebniczek Dębickich według projektu architekta Stanisława Pollaka. Poświęcenia kościoła dokonał sufragan tarnowski bp Edward Komar w 1932 r.
ARCHITEKTURA. Neorenesansowy, murowany z cegły, otynkowany. Jednonawowy z apsydą prezbiterialną zamkniętą trójbocznie i sklepioną hemisferycznie. Nawa nakryta stropem kasetonowym. Wnętrze rozczłonkowane pilastrami z wydatnym belkowaniem. Chór muzyczny wsparty na arkadach filarowych, przechodzący w emporę wzdłuż bocznej ściany. Na zewnątrz fasada rozczłonkowana pilastrami, boczna wsparta ukośnymi przyporami. Dach dwuspadowy, kryty blachą, z wieżyczką na sygnaturkę o neogotyckiej formie. Wejścia od frontu i z boku poprzedzone tarasami ze schodami. Polichromia wnętrza figuralna i ornamentalna, malowana w 1961 r. przez Józefa Nawałkę.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny w formie wolnostojącej mensy i tabernakulum projektowane przez Jerzego Bieżanowskiego. W tle na ścianie posąg NMP Niepokalanie Poczętej z początku XX w. Ołtarze boczne prowizoryczne. Organy Obraz Edmunda Bojanowskiego, założyciela zgromadzenia SS Służebniczek. Tablice pamiątkowe poświęcone: 1. Edmundowi Bojanowskiemu (zm. 1871); 2. 5 pułkowi strzelców konnych z Dębicy z 1973 r. Organy 16-głosowe firmy Biernackich z Krakowa z 1958 r.

Tekst umieszczony 11.07.2004

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Kumor B., Diecezja tarnowska. Dzieje ustroju i organizacji 1786-1985
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis