Wilkowisko, miejscowość w powiecie limanowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Wilkowisku powstała w 1328 r., być może w latach 1337-38 zbudowany został pierwszy drewniany kościół parafialny. Następny kościół datowany jest na 1521 r. a jego fundację przypisuje się ówczesnemu właścicielowi wsi Mikołajowi Jordanowi z Zakliczyna. Kościół ten spłonął w 1916 r. Obecny kościół zbudowany został w latach 1917-23.
ARCHITEKTURA. Kościół wzorowany na poprzednim, zniszczonym w wyniku pożaru. Drewniany, wzniesiony w konstrukcji zrębowej z wieżą o konstrukcji słupowej, oszalowany, kryty blachą. Jednonawowy, z węższym prezbiterium, zamkniętym trójbocznie, przy którym od północy dostawiona jest zakrystia z dawną lożą kolatorską na piętrze. Przy nawie od zachodu wieża, od południa kaplica zaś od północy kruchta. Wieża kwadratowa z przedsionkiem w przyziemiu, z węższą górną częścią, oddzieloną trójspadowym daszkiem i zwieńczoną pseudobarokowym baniastym hełmem z latarnią. Kościół nakryty jest dachami dwuspadowymi nad nawą i prezbiterium, z wieżyczką na sygnaturkę z latarnią nad nawą. Nad kaplicą południową dach trójspadowy. Wnętrze nakryte jest stropami płaskimi, ze skośnymi odcinkami po bokach, w których mieszczą się rzędy wnęk o charakterze lunet. W wejścich do nawy i zakrystii znajdują się nadproża o ozdobnym wykroju.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny późnobarokowy z XVIII w., przeniesiony ze starego drewnianego kościoła w Limanowej, z rzeźbą Matki Bożej z Lourdes w polu środkowym i obrazem św. Katarzyny w zwieńczeniu. Trzy ołtarze boczne neobarokowe wykonane w latach 1926-35 przez Antoniego Wróbla. W ołtarzach tych znajdują się obrazy z XX w.: Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Serca Jezusa i św. Józefa. Ambona neobarokowa wykonana około 1926 r. Dwa konfesjonały z 1965 r., wykonane przez Władysława Stolarza. Chrzcielnica kamienna z 1. połowy XX w. Organy 8-głosowe wykonane przez Bartłomieja Ziemiańskiego ze Szczyrzyca w 1937 r. Dwa dzwony, oba wykonane w Odlewni dzwonów Schwabe w Białej: św. Leon z 1927 r. i Andrzej z 1946 r.

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Kościoły drewniane Karpat i Podkarpacia, opr. zb., Pruszków 2001
Parafie ziemi limanowskiej, opr. zb., Proszówki 2009
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001