Wysowa - miejscowość w powiecie gorlickim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafię w Wysowej erygował bp tarnowski Franciszek Lisowski w 1938 r. W latach 1936-38 zbudowany został obecny kościół według projektu architekta Zdzisława Mączeńskiego. Początkowo pracami kierował budowniczy Stanisław Morańda a później Jan Bedusa. Kościół był odnawiany w latach 1958-67.
ARCHITEKTURA. Wzniesiony w tradycji budownictwa regionalnego. Drewniany konstrukcji zrębowo-słupowej, z wieżą o konstrukcji słupowej, oszalowany. Jednonawowy, z węższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie, przy którym zakrystia. Nad kościołem dachy dwuspadowe, kryte blachą z wieżyczką na sygnaturkę nad nawą. Wnętrze nakryte stropami płaskimi a w nawie częściowo pozornym sklepieniem kolebkowym z płaskimi odcinkami po bokach, wspartymi na słupach.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny barokowy z XVIII lub XIX w., z obrazem Wniebowzięcia NMP namalowanym przez Mieczysława Wyrobka według Murilla. Dwa ołtarzyki boczne prowizoryczne. Dzwon ufundowany przez emigrantów, odlany w 1927 r. w Wiedniu.

Tekst umieszczony 13.08.2007

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Strona internetowa: http://szlak.wrotamalopolski.pl