Królówka - miejscowość w powiecie bocheńskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Pierwsza wzmianka o parafii w Królówce pochodzi z 1326 r., co pozwala przypuszczać, że powstała ona jeszcze w XIII w. Przez krótki okres w XVI w. kościół w Królówce był w posiadaniu protestantów. W 1569 r. król polski Zygmunt II August wydał ponownie akt fundacyjny parafii. Z osobą tego monarchy tradycja wiąże też fundację drewnianego kościoła około 1563 r. Mogła to być fundacja nowej świątyni lub gruntowny remont starszej, przejętej od protestantów. Kościół ten został w 1948 r. przeniesiony na cmentarz w Królówce a następnie w 1986 r. postawiony w miejscowości Rozdziele. Obecny kościół zbudowany został w latach 1937-43 według projektu architekta Czesława Boratyńskiego, pod kierunkiem budowniczego Stanisława Augustyna. Konsekracji świątyni dokonał biskup tarnowski Jerzy Ablewicz.
ARCHITEKTURA. Modernistyczny z neobarokowymi reminiscencjami. Murowany z cegły i kamienia. Złożony z trójnawowego korpusu z węższym prezbiterium z przybudowanymi po bokach zakrystią i kaplicą. Od frontu wieża wbudowana w korpus, czworoboczna, nakryta pseudobarokowym hełmem z latarnią. Prezbiterium i korpus nakryte są dachami dwuspadowymi, rozdzielonymi falistym szczytem. Wnętrze sklepione krzyżowo. Arkada tęczy zamknięta półkoliście, analogiczne zamknięte są arkady międzynawowe. Polichromia figuralna i ornamentalna, wykonana w 1962 r. przez Józefa Warzyńskiego. Witraże. W prezbiterium ze scenami z życia pana Jezusa, zaś w nawach bocznych z wizerunkami śś. Stanisława ze Szczepanowa, Jakuba, Kingi oraz Trójcy Przenajświętszej.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Wyposażenia w dużej części pochodzi ze starego kościoła, są to m.in. trzy ołtarze barokowe z XVII/XVIII w. Jeden z nich ustawiony jako główny w prezbiterium z łaskami słynącym, barokowym obrazem Przemienienia Pańskiego z 1620 r. Dwa pozostałe barokowe ołtarze ustawione w nawach bocznych z obrazami św. Józefa i Serca Pana Jezusa. Dwa ołtarze nowsze, jeden z około 1890 r., ustawiony przy tęczy, z obrazem MB Nieustającej Pomocy, drugi z 1962 r. w kaplicy. Chrzcielnica kamienna, renesansowa z 1540 r. Trzy dzwony nieustalonego odlewu, dwa z nich Maryja i Michał z 1966 r., trzeci z 1975 r.

Tekst umieszczony 03.01.2010

LITERATURA.

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Piątkowska Ł., Parafie Ziemi Bocheńskiej, Bochnia 2004
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001