dawna cerkiew Opieki NMP

Łabowa - miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Wieś Łabowa została lokowana przez Branickich na prawie wołoskim przed rokiem 1581. Wiadomo, że w tym właśnie roku istniała tu już parafia w obrządku wschodnim. Obecna murowana cerkiew zbudowana została w 1784 r. z fundacji rodziny Lubomirskich.
ARCHITEKTURA. Późnobarokowy, o cechach budownictwa cerkiewnego, murowany z kamienia, otynkowany. Jednonawowy, z parą półkoliście zamkniętych kaplic o charakterze transeptu oraz krótkim prezbiterium zamkniętym półkoliście, przy którym od północy kwadratowa zakrystia. Przy nawie od frontu czworoboczna wieża, nakryta hełmem baniastym z latarnią. Prezbiterium i nawa nakryte są wspólnym dachem dwuspadowym, nad kaplicami bocznymi dachy kopulaste, na nich pięć wieżyczek baniastych z latarniami. Wnętrze nakryte sklepieniami żaglastymi na gurtach, spływających na wydatne filary przyścienne. W zakrystii sklepienie krzyżowe, pod wieżą kolebkowe. Polichromia wnętrza figuralna i ornamentalna, wykonana w tradycji malarstwa ruskiego z 1942 r.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny w kształcie konfesji, murowany, klasycystyczny z 2. poł. XIX w. Górna część ikonostasu w tradycji klasycystycznej z 2. poł. XIX w. Chór muzyczny o balustradzie tralkowej z XVIII/XIX w.

Tekst umieszczony 08.12.2010

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972