Nowa Jastrząbka, miejscowość w powiecie tarnowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Kościół zbudowany w 1902 r. z fundacji Tadeusza Łubieńskiego, według projektu Janusza Rypuszyńskiego. Przy budowie czynni byli murarz Antoni Szatko i cieśla Jan Więckowski. W 1903 r. bp tarnowski Leon Wałęga erygował w Nowej Jastrząbce parafię a w 1905 r. konsekrował nowo wybudowaną świątynię. W 1945 r. wycofujące oddziały niemieckie wysadziły wieżę kościoła, eksplozja zniszczyła też część nawy. Do 1946 r. odbudowano nawę, i odprawiono pierwszą mszę świętą. Wieża nawiązująca do pierwotnego projektu została odbudowana dopiero w 2011 r.
ARCHITEKTURA. Neogotycki, murowany z cegły, otynkowany. Złożony z czteroprzęsłowej nawy oraz krótkiego prezbiterium, węższego od nawy i zamkniętego ściana prostą. Do nawy od zachodu dostawiona jest kwadratowa wieża, trójkondygnacyjna z przedsionkiem w przyziemiu i nakryta ostrosłupowym hełmem. Od południa i północy dostawione są przedsionki zamienione na kaplice. Od południa do prezbiterium i wschodnich przęseł nawy dobudowane są pomieszczenia zakrystyjne. Na zewnątrz kościół opięty uskokowymi przyporami, między którymi rozmieszczone są ostrołukowe okna.. Dachy dwuspadowe, kryte blachą z wieżyczką na sygnaturkę nad nawą, nakrytą ostrosłupowym hełmem. Wnętrze nakryte stropem.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA głównie neogotyckie, składa się z pięciu ołtarzy i ambony, wykonanej przez stolarzy: Jana Smolakowskiego, Hana, Józefa Jeżyka i Stanisława Hajca około 1904 r. Ponadto: rzeźba MB z Dzieciątkiem, gotycka z XIV w., obraz MB Nieustającej Pomocy z 1907 r. i chrzcielnica kamienna, neogotycka. Organy 10-głosowe wykonane w firmie Schlag und Sohne - Schweidnitz (dziś Świdnica).

Tekst umieszczony 02.08.2005

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
Strona internetowa: http://www.nowajastrzabka.parafia.info.pl