Dawna cerkiew greckokatolicka Opieki Bogurodzicy

Lokalizacja: Krynica - Słotwiny, Słotwińska 50 (49.435380, 20.937420)
Budowa: 1887-88
Styl: drewniany

HISTORIA. Cerkiew została zbudowana w latach 1887-88 na miejscu poprzedniej z 1796 r., która spłonęła. Była odnawiana w latach 1932 i 1947. Po 1947 r. użytkowana jest jako kościół rzymskokatolicki. W 1981 r. erygowana została parafia w Słotwinach i do wzniesienia nowego, murowanego kościoła w 2002 r. dawna cerkiew była świątynią parafialną. Obecnie pełni funkcję kościoła pomocniczego.

ARCHITEKTURA. Wzniesiona w tradycji łemkowskiego budownictwa cerkiewnego. Drewniana, konstrukcji zrębowej, oszalowana. Trójdzielna, złożona z trójbocznie zamkniętego prezbiterium, szerszej nawy oraz wieży od frontu, częściowo wtopionej w babiniec. Przy prezbiterium od północy i południa niewielkie przybudówki zakrystyjne. Nad nawą dach namiotowy, nad prezbiterium i babińcem dachy kalenicowe, przechodzące nad prezbiterium i nawą w wydatne hełmy baniaste ze ślepymi latarniami. Wieża kwadratowa, o prostych ścianach, nakryta daszkiem namiotowym i hełmem analogicznym jak nad nawą. Wnętrza nakryte stropami płaskimi. Polichromia ornamentalna i figuralna z 1930 r.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Wyposażenie wnętrza pochodzi przeważnie z dawnego kościoła parafialnego w Krynicy Zdroju, z którego zostało przeniesione w latach 50-tych XX w. Ołtarz główny neorenesansowy wykonany w 1890  r. przez Romualda Łapczyńskiego według projektu architekta Jana Zawiejskiego. W ołtarzu obraz NMP według Murilla, namalowany przez Władysława Rossowskiego około 1890 r. Trzy ołtarze boczne, z których dwa wykonał Karol Mally w 1898 r. Znajdują się w nich obrazy Serca Jezusa i św. Józefa, namalowane przez Alfreda Schouppé. Trzeci ołtarz malowany w 1965 r. Dzwon nieustalonego odlewu. Z dawnego wyposażenia cerkiewnego zachowały się tylko fragmenty ikonostasu.

Tekst umieszczony 24.01.2011, aktualizowany 30.11.2019

LITERATURA

Cerkwie drewniane Karpat. Polska i Słowacja, opr. zb., Pruszków 2003
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Skórczewski B.K., Historya budowy kościoła rzym.-kat. w Krynicy z poglądem na przeszłość, Kraków 1905