Piotr Kornecki (urodzony ok. 1720 r., zmarł po r. 1775). Snycerz i malarz. Kształcił się prawdopodobnie w jednym z krakowskich warsztatów. Następnie osiadł w rodzinnym Gdowie, gdzie otworzył warsztat wraz z bratem Stanisławem, synami Ignacym, Janem i Stanisławem oraz grupą uczniów i współpracowników: Franciszkiem Kozickim z Gdowa, Piotrem Małeckim z Zakliczyna i Franciszkiem Jaworskim. Warsztat Korneckiego zrealizował wiele prac malarskich i snycerskich. Najwięcej jego prac znajduje się w kościele św. Mikołaja w Bochni, gdzie wykonał ołtarz główny i kilka ołtarzy bocznych, ambonę, kilka obrazów a także polichromię w kaplicy Matki Boskiej Różańcowej. Kilka ołtarzy wykonał też do nieistniejących już bocheńskich kościołów bernardynów i dominikanów. Wykonał też ołtarz główny do kościoła w Brzeźnicy pod Bochnią. Na terenie diecezji tarnowskiej na jego prace natrafiamy również w kościele św. Idziego w Zakliczynie oraz w kościele św. Małgorzaty w Nowym Sączu, gdzie znajduje się ołtarz boczny przypisywany samemu Korneckiemu, bądź jego warsztatowi.

Prace warsztatu snycerskiego Piotra Korneckiego

- Bochnia, kościół św. Mikołaja, ołtarz główny, kilka ołtarzy bocznych i ambona, 1768-72
- Brzeźnica, koło Bochni, kościół św. Stanisława, ołtarz główny
- Zakliczyn, kościół św. Idziego, cztery ołtarze boczne, ambonę i konfesjonał 1768
- Nowy Sącz, kościół św. Małgorzaty, ołtarz boczny
- Gdów, kościół Narodzenia NMP, ołtarz główny, dwa ołtarze boczne i ambona
- Łapanów, kościół św. Bartłomieja, ołtarz główny

Tekst umieszczony 31.10.2004, ostatnio aktualizowany 23.01.2007

LITERATURA

Chrzanowski T., Kornecki M., Sztuka Ziemi Krakowskiej, Kraków 1982
Sztuka polska, T. 5, Późny barok, rokoko i klasycyzm - XVIII wiek, oprac. zb., Arkady 2016