kovats edgarEdgar Kováts ur. 27 sierpnia 1849 w Karpaczowie (Bukowina), zm. 4 czerwca 1912 we Lwowie. Polski architekt i malarz pochodzenia węgierskiego, propagator stylu zakopiańskiego. Działający w Wiedniu, Zakopanem i we Lwowie. Pochodził ze spolonizowanej szlacheckiej rodziny węgierskiej. Jego ojciec Antoni Kováts był powstańcem listopadowym i po upadku powstania przeniósł się wraz rodziną z Galicji na Bukowinę. Edgar Kováts w latach 1859-66 uczęszczał do gimnazjum i szkoły realnej w Czerniowcach. W tym czasie pobierał prywatne lekcje rysunku i malarstwa u Michała Godlewskiego. W 1866 r. rozpoczął studia na Politechnice Lwowskiej a następnie przeniósł sie na Politechnikę w Wiedniu. W 1869 r. porzucił studia techniczne i wstąpił na kurs malarstwa historycznego w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. W następnym roku przeniósł się na Wydział Architektury Politechniki w Zurychu, gdzie uczył sie m.in. pod kierunkiem Gottfrieda Sempera. W sierpniu 1872 r. uzyskał tytuł architekta i jeszcze tego samego roku został zatrudniony w pracowni architektonicznej Sempera w Wiedniu. uczestniczył w opracowaniu projektów detali wnętrz teatru dworskiego oraz letniej rezydencji cesarskiej w Lainz. Od 1889 r. współpracował z Ferdynandem Kirchnerem. Uczestniczył m.in. w rozbudowie Hofburga od strony Michaelerplatz. Według projektu Kovátsa w 1903 r. przeprowadzono restaurację wnętrza Mariahilfer kirche, W latach 1895-1900 pracował w Szkole Zawodowej Przemysłu Drzewnego w Zakopanem, początkowo jako nauczyciel a od 1896 r. na stanowisku dyrektora. W tym okresie Edgar Kováts przygotował projekt wystroju wnętrza galicyjskiego na wystawę światową w Paryżu, za który otrzymał srebrny medal w kategorii dekoracji budynków. W 1900 r. został profesorem architektury i form architektonicznych Politechniki Lwowskiej. W latach 1903-06 był dziekanem wydziału architektury a w latach 1906-07 rektorem uczelni. Po śmierci został pochowany na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie w kwaterze 19 w mogile 565.

Projekty Edgara Kovátsa

 - Lwów, cerkiew św. Onufrego, bazylianów, rozbudowa (1902)
- Żółkiew, cerkiew Serca Pana Jezusa, bazylianów, rozbudowa (1902-1907)
- Mystków, kościół śś. Filipa i Jakuba, 1905-1910

Prace konserwatorskie i inne projekty Edgara Kovátsa

- Wiedeń, kościół Mariahilfer, projekt restauracji kościoła Mariahilfer (1893)
- Zakopane, kościół św. Rodziny, projekt ołtarza św. Franciszka (pr
- Żółkiew, kościół Wniebowzięcia NMP, dominikanów, projekt wystroju kaplicy Jezusa Ukrzyżowanego oraz ołtarza Matki Bożej Różańcowej (1902)

LITERATURA

Rąkowski G., Przewodnik krajoznawczo-historyczny po Ukrainie Zachodniej, t. III, Ziemia lwowska, Pruszków 2007
Rąkowski G., Przewodnik krajoznawczo-historyczny po Ukrainie Zachodniej, t. IV, Lwów, Pruszków 2008
Strona internetowa: https://pl.wikipedia.org/wiki/Edgar_Kováts dostęp 24.07.2019