Hieronim Canavesi (ok.1525-1582), rzeźbiarz włoski działający w Polsce. Urodził się prawdopodobnie w Mediolanie. Przybył do Krakowa przed 1552 i tutaj spędził resztę życia. Początkowo współpracował z innym włoskim rzeźbiarzem Janem Marią Padovano a od 1562 pozostawał w służbie króla Zygmunta Augusta. Założył warsztat w Krakowie, w 1573 uzyskał obywatelstwo miasta, a rok później został starszym cechu. Sztuka Canavesiego wywarła duży wpływ na rzeźbę polską końca XVI w. i 1. poł. XVII w. Jego prace nieco eklektyczne łączyły w sobie dziedzictwo włoskie ze elementami spokojnego i powściągliwego stylu Padovana. Zachowały się tylko dwa sygnowane przez Canavesiego nagrobki, oba w katedrze poznańskiej, jeden magnackiego rodu Górków a drugi biskupa Adama Konarskiego. Istnieje natomiast pewna liczba nagrobków przypisywanych temu artyście m.in. Jana Mrowińskiego w kościele św. Katarzyny w Krakowie, Jakuba Rokossowskiego w Szamotułach, Tęczyńskich w Książu Wielkim, Elżbiety Firlejówny w Bejscach. W tarnowskiej katedrze znajduje się posąg Barbary z Tęczyńskich Tarnowskiej, którego wykonanie przypisuje się własnie Canavesiemu jako współpracownikowi Jana Marii Padovano. W prezbiterium tej samej świątyni ustawiony jest pomnik Zofii Ostrogskiej jest on także łączony z osobą rzeźbiarza Wojciecha Kuszczyca. Canavesi wykonał tez pomnik Kaspra Wielogłowskiego w Czchowie.

Tekst umieszczony 07.12.2003, ostatnio aktualizowany 27.09.2008

LITERATURA

Kozakiewiczowa H., Rzeźba XVI wieku w Polsce, Warszawa 1984
Zlat M., Sztuka polska. Renesans i manieryzm, Warszawa 2010
Strona internetowa: www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_canavesi_hieronim