Hieronim Canavesi (ok.1525-1582), rzeźbiarz włoski działający w Polsce. Urodził się prawdopodobnie w Mediolanie. Przybył do Krakowa przed 1552 i tutaj spędził resztę życia. Początkowo współpracował z innym włoskim rzeźbiarzem Janem Marią Padovano a od 1562 pozostawał w służbie króla Zygmunta Augusta. Canavesi założył warsztat w Krakowie, w 1573 uzyskał obywatelstwo miasta, a rok później został starszym cechu. W jego pracowni powstało wiele rzeźb, stąd bardzo trudne jest odróżnienie tych, które wyszły spod dłuta mistrza od wykonanych przez wielu, przeważnie anonimowych współpracowników. Sztuka Canavesiego wywarła duży wpływ na rzeźbę polską końca XVI w. i 1. połowy XVII w. Jego prace nieco eklektyczne łączyły w sobie dziedzictwo włoskie ze elementami spokojnego i powściągliwego stylu Padovana. Zachowały się tylko dwa sygnowane przez Canavesiego nagrobki, oba w katedrze poznańskiej, jeden magnackiego rodu Górków a drugi biskupa Adama Konarskiego. Istnieje natomiast pewna liczba nagrobków przypisywanych temu artyście m.in. posąg Barbary z Tęczyńskich Tarnowskiej w katedrze w Krakowie, Jana Mrowińskiego w kościele św. Katarzyny w Krakowie, Jakuba Rokossowskiego w Szamotułach i ostatnie dzieło artysty nagrobek Elżbiety Firlejówny w Bejscach.

Prace Hieronima Canavesiego

- Tarnów, katedra Narodzenia NMP, pomnik nagrobny Barbary z Tęczyńskich Tarnowskiej (zm. 1521) postać zmarłej (około 1555)
- Czchów, kościół Narodzenia NMP, pomnik nagrobny Kacpra Wielogłowskiego zm. 1564 (około 1565)
- Poznań, katedra śś. Piotra i Pawła, pomnik nagrobny Andrzeja Górki zm. 1551 i jego zony Barbary zm. 1545 (1574)
- Poznań, katedra śś. Piotra i Pawła, pomnik nagrobny Adama Konarskiego, biskupa poznańskiego zm. 1574 (1574)
- Kraków, kościół św. Katarzyny, pomnik nagrobny Jana Mrowińskiego zm. 1580 (1577)
- Książ Wielki, kościół św. Wojciecha, pomnik nagrobny Tęczyńskich
- Szamotuły, kościół MB Pocieszenia, pomnik nagrobny Jakuba Rokossowskiego zm. 1580
- Bejsce, kościół św. Mikołaja, pomnik nagrobny Elżbiety Firlejówny zm. 1580 (1580-82)

Tekst umieszczony 07.12.2003, ostatnio aktualizowany 28.06.2019

LITERATURA

Kozakiewiczowa H., Rzeźba XVI wieku w Polsce, Warszawa 1984
Zlat M., Sztuka polska. Renesans i manieryzm, Warszawa 2010
Strona internetowa: www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_canavesi_hieronim