Tadeusz Kuntze zw. Konicz (1733-93), malarz nadworny bpa krakowskiego Andrzeja Stanisława Załuskiego. W latach 1747-52 studiował w Rzymie na Akademii Francuskiej oraz Scuola del Nudo przy akademii św. Łukasza. W 1756 r. przebywał w Paryżu na tamtejszej akademii. Lata 1757-59 Kuntze spędził w Krakowie gdzie wykonał m.in. portrety swego mecenasa bpa Załuskiego oraz szereg obrazów do krakowskich kościołów. Po śmierci bpa Załuskiego malarz otrzymał zaproszenie na dwór hiszpański, przebywał tam przypuszczalnie kilka lat. Następnie wyjechał do Rzymu gdzie pozostał do swej śmierci. We Włoszech nazywano go Taddeo Polacco. Lata spędzone w Rzymie to okres dojrzałej twórczości i powodzenia Kuntzego. Pozostawał tam na usługach dworu kardynała Enrico Benedetto Stuarta oraz arystokratów włoskich, Marcantonia IV księcia Borghese, Bartolomea księcia Corsini, Giovanniego markiza Rinuccini. Wykonywał wówczas freski dekoracyjne w modnym stylu klasycyzującym, kompozycje religijne w rokokowej manierze oraz sceny rodzajowe z życia codziennego rzymskiej ulicy. W twórczości artysty widoczne są silne wpływy późnobarokowego malarstwa rzymskiego, wielofiguralna kompozycja podporządkowana jest głównej, centralnej postaci. Ekspresję przedstawień wzmacniają dramatyczne gesty postaci zastygłych w ruchu, oraz umiejętnie zastosowany efekt światła i cienia. Kolory są żywe, ale nie nasycone zestawiane kontrastowo, światło pada zazwyczaj z ukosa i służy podkreśleniu ważności danego fragmentu w stosunku do całej kompozycji. W jego polskim dorobku wyróżniają się obrazy z krakowskiego kościoła misjonarzy: św. Wincenty a Paulo., śmierć św. Józefa i św. Jan Nepomucen z Matką Boską i Dzieciątkiem, z innych prac warto wymienić św. Michała Archanioła w ołtarzu głównym kościoła Paulinów na Skałce w Krakowie, Męczeństwo św. Wojciecha i św. Kazimierza z katedry wawelskiej oraz Nawiedzenie w ołtarzu głównym kościoła Wizytek w Warszawie. Do najważniejszych prac wykonanych we Włoszech należą: freski Pokłon pasterzy, Ofiarowanie, Narodziny NMP i Zaśnięcie NMP w kościele del Gesù we Frascati (1773), freski na suficie zakrystii Santa Caterina dei Senesi w Rzymie obraz ołtarzowy Wskrzeszenie Piotrowina w kościele San Stanislao dei Polacchi w Rzymie czy malowidło dekoracyjne w Palazzo Borghese w Rzymie. W regionie tarnowskim tylko kościół św. Wawrzyńca w Wojniczu może pochwalić się posiadaniem obrazów tego wybitnego artysty.

Tekst umieszczony 21.09.2003, aktualizowany 19.10.2003

LITERATURA

 Strona internetowa: www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_kuntze_tadeusz