Lichwin, miejscowość w powiecie tarnowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Lichwinie została wydzielona z parafii Pleśna i erygowana w 1925 r. przez bpa tarnowskiego Leona Wałęgę. W latach 1925-26 r. do Lichwina przeniesiono i zmontowano kościół drewniany z Nagoszyna koło Dębicy. Była to już trzecia lokalizacja tego obiektu, około 1650 r. został zbudowany w Ropczycach, następnie w 1792 r. został przeniesiony do Nagoszyna a stamtąd trafił do Lichwina. W czasie ostatniego montażu w Lichwinie kościół został znacznie przekształcony poprzez wprowadzenie oddzielnych dachów nad nawą i prezbiterium
oraz dobudowanie wieży nakrytej oryginalnym ostrosłupowym hełmem. Niestety w nocy z 3 na 4 października 1979 r. w kościele wybuchł pożar, w czasie którego zniszczeniu uległ kościół wraz z całym wyposażeniem.
ARCHITEKTURA. Drewniany, konstrukcji zrębowej z wieżą konstrukcji słupowej, szalowany. Jednonawowy z prezbiterium zamkniętym trójbocznie, przy którym zakrystia. Przy nawie z boku kruchta a od frontu wieża o ścianach pochyłych, nakryta hełmem ostrosłupowym z wieżyczkami na narożnikach. Wnętrze nakryte stropami. Wykrój tęczy barokowy, na belce tęczowej krucyfiks późnogotycki z połowy XVI w. Dachy dwuspadowe, kryte blachą.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA pochodziło z Nagoszyna. Ołtarz główny późnorenesansowy z około 1620 r., w nim obraz Serca Pana Jezusa z XX w. Dwa ołtarze boczne późnobarokowe z XVIII w., w jednym z nich obraz św. Barbary z 1. poł. XIX w. Ambona późnobarokowa z XVIII w. Chrzcielnica z około połowy XVII w., w typie renesansowym. Krucyfiks o cechach gotyckich w tęczy. Stacje Męki Pańskiej, barokowo-ludowe z 1. poł. XIX w. Organy 6-głosowe zostały sprowadzone z Wróblowic (dziś w granicach Krakowa) w 1953 r.

Tekst umieszczony 30.11.2005

Ilustracje pochodzą z prac M. Korneckiego wymienionych poniżej.

LITERATURA

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. I, Województwo krakowskie, z. 13, Powiat tarnowski, Warszawa 1953
Kornecki M., Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, Currenda, nr 4-6, 1986
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Kornecki M., Kościoły drewniane w Małopolsce, Kraków 1999