Limanowa, miasto powiatowe (województwo małopolskie).
HISTORIA. Pierwsze wzmianki o istnieniu parafii w Limanowej pochodzą z 1513 r. Pierwszy drewniany kościół p.w. śś. Walentego i Mikołaja został zbudowany z fundacji Achacego Jordana w 1528 r. a następnie konsekrowany w 1558 r. Został on zniszczony w 1769 r. w wyniku pożaru, który zniszczył również znaczną część zabudowań miasta. W 1777 r. rozpoczęto budowę nowej, również drewnianej świątyni p.w. MB Bolesnej. W 1825 r. bp tyniecki Grzegorz Tomasz Ziegler dokonał konsekracji kościoła.
W końcu XIX w. podjęto decyzję o budowie nowej świątyni, jako pomnika na 100-lecie uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dotychczasowa drewniana budowla została rozebrana w 1910 r. Prace przy budowie obecnego murowanego kościoła trwały w latach 1911-1918.
ARCHITEKTURA. Był to duży kościół, zbudowany w układzie barokowym. Składał się z prezbiterium zamkniętego trójbocznie z zakrystią od północy i szerszej nawy z kaplicą od południa oraz wieżą od zachodu. Wieża kwadratowa o pionowych ścianach nakryta baniastym hełmem z ośmioboczną latarnią. Kościół nakryty był dachami dwuspadowymi z wieżyczką na sygnaturkę nad nawą. Polichromia iluzjonistyczna z głowami świętych w medalionach.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA przeniesione częściowo do nowego kościoła. Jest to chrzcielnica drewniana, późnogotycka z 1527 r. oraz dwie barokowe rzeźby: MB Bolesnej i św. Jana Ewangelisty z XVIII w., pochodzące zapewne z grupy tęczowej poprzedniego kościoła.

Tekst umieszczony 12.08.2008

Zdjęcia pochodzą z pracy M. Korneckiego Kościoły drewniane w Małopolsce, Kraków 1999

LITERATURA

Kornecki M., Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, Currenda, nr 4-6, 1986
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Kornecki M., Kościoły drewniane w Małopolsce, Kraków 1999