Luszowice, miejscowość w powiecie dąbrowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Kościół w Luszowicach zbudowany został w 1686 r. z fundacji Zygmunta Tarły, starosty pilźnieńskiego. Był on w części drewniany a w części murowany. W 1913 r. w związku z budową nowego kościoła rozebrane zostały części drewniane. Z dawnego kościoła zachowała się tylko kaplica grobowa Tarłów, do której dobudowano obecny kościół.
ARCHITEKTURA. Złożony był z drewnianej nawy i wieży oraz murowanego prezbiterium i kaplicy. Nawa znacznych rozmiarów, nakryta wysokim trójspadowym dachem, przechodzącym na części murowane kościoła, z wysmukłą wieżyczką na sygnaturkę. Przy nawie od zachodu niska wieża z izbicą, nakryta spłaszczonym hełmem namiotowym z ośmioboczną latarnią. Prezbiterium krótkie, jednoprzęsłowe, przy nim od wschodu kaplica barokowa, wzniesiona na planie kwadratu, nakryta kopułą z latarnią, na zewnątrz rozczłonkowana pilastrami podobnie jak prezbiterium.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Zapewne większość elementów wyposażenia dawnego kościoła została przeniesiona do nowo zbudowanego w 1913 r. Dwa ołtarze boczne barokowe z 2. poł. XVII w. Obrazy barokowe z XVII i XVIII w., trzy z nich umieszczone w ołtarzach: św. Stanisław Kostka, św. Kazimierz i św. Rodzina oraz pozostałe: NMP, św. Franciszek i św. Jan Kanty. Chrzcielnica kamienna, barokowa z 2. poł. XVII w. Krucyfiks barokowy z początku XIX w. Rzeźba św. Józefa z XIX w. Organy przeniesiono do kaplicy w Smęgorzowie.

Tekst umieszczony 05.10.2006
Zdjęcia pochodzą z prac M. Korneckiego, Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, [w:] Currenda, nr 4-6, 1986 oraz Kościoły drewniane w Małopolsce, Kraków 1999.

LITERATURA

Kornecki M., Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, Currenda, nr 4-6, 1986
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Kornecki M., Kościoły drewniane w Małopolsce, Kraków 1999