Łapczyca, miejscowość w powiecie bocheńskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Ponieważ stary kościół parafialny w Łapczycy stał na uboczu, przy głównym trakcie wiodącym z Krakowa do Bochni wzniesiono w latach 1501-09 drewnianą kaplicę św. Anny. Kaplica ta między rokiem 1516 a 1630 uzyskała prawa kościoła parafialnego. Około 1728 r. kościółek ten został zniszczony przez pożar, następnie w 1733 r. zbudowany na nowo i w 1854 r. konsekrowany przez bp tarnowskiego Alojzego Pukalskiego. W 1914 r. został powiększony poprzez przedłużenie nawy i dobudowanie od frontu kruchty. Około 1930 r. został rozebrany w związku z budową nowej murowanej świątyni.
ARCHITEKTURA. Drewniany, konstrukcji zrębowej. Jednonawowy z węższym prezbiterium, zamkniętym trójbocznie o raz kruchtą od frontu. Nakryty dachami dwuspadowymi z wieżyczką na sygnaturkę o barokowej formie nad nawą. Wnętrze nakryte pozornymi sklepieniami kolebkowymi, w nawie z płaskimi odcinkami po bokach.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. W kościele tym znajdował się barokowy obraz św. Anny Samotrzeć z XVII w., umieszczony obecnie w ołtarzu głównym nowego kościoła. Organy zostały przeniesione do gotyckiego kościoła Narodzenia NMP.

Tekst umieszczony 09.08.2006
Ilustracje pochodzą z prac M. Korneckiego: Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, [w:] Currenda, nr 4-6, 1986 oraz Kościoły drewniane w Małopolsce, Kraków 1999

 LITERATURA

Kornecki M., Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, Currenda, nr 4-6, 1986
Kornecki M., Kościoły drewniane w Małopolsce, Kraków 1999
Piątkowska Ł., Parafie Ziemi Bocheńskiej, Bochnia 2004