Rudy-Rysie, miejscowość w powiecie brzeskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. W 1831 r. zbudowano w Rysiach kaplicę, którą następnie dwukrotnie powiększano w latach 1900-1906 oraz 1919-26. W czasie ostatniej rozbudowy dobudowano szerszą część nawy oraz wieżę. Parafię w Rysiach erygował w 1938 r. bp tarnowski Franciszek Lisowski. W 1978 r. kościół zapalił się od uderzenia pioruna i spłonął doszczętnie.
ARCHITEKTURA. Drewniany konstrukcji zrębowej, szalowany, nakryty dwuspadowymi dachami. Złożony z dwuczęściowej nawy i wąskiego prezbiterium, zamkniętego trójbocznie. Przy prezbiterium niewielka zakrystia z przedsionkiem. Przy nawie od frontu niewielka kruchta. Nad nowszą częścią nawy nadbudowana kwadratowa wieża, nakryta dachem namiotowym. Wnętrze nakryte stropami płaskimi. Łuk tęczy w formie trójliścia. W starszej części kościoła polichromia dekoracyjna z popiersiami ewangelistów na stropie, malowana na początku XX w.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Trzy ołtarze barokowo-ludowe z 1. poł. XIX w. W ołtarzu głównym obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVIII/XIX w., w typie Matki Boskiej Śnieżnej z rzeźbami ludowymi śś. Piotra i Pawła. W jednym z bocznych ołtarzy barokowo-ludowa rzeźba św. Stanisława bpa z około połowy XIX w. Chrzcielnica drewniana z 1. poł. XIX w. W tęczy krucyfiks oraz gołębica Ducha Świętego, ludowe z 1. poł. XIX w. Z pożaru uratowano obraz MB Śnieżnej, osiem stacji Drogi Krzyżowej oraz rzeźby śś. Piotra i Pawła.

Tekst umieszczony 18.02.2006
Ilustracje pochodzą z pracy M. Korneckiego, Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, [w:] Currenda, nr 4-6, 1986

 LITERATURA

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. I, Województwo krakowskie,  z. 3, Powiat brzeski, Warszawa 1953
Kornecki M., Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, Currenda, nr 4-6, 1986
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Kornecki M., Kościoły drewniane w Małopolsce, Kraków 1999
Strona internetowa: www.rudyrysie.xt.pl/