Zaborów - miejscowość w powiecie brzeskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Zaborowie została erygowana w 1819 r. zapewne wtedy zbudowano pierwszy drewniany kościół, który uległ zniszczeniu w nieznanych okolicznościach. Drugi z rzędu drewniany kościół zbudowany został w 1835 r. i wzorowany był na kościołach w Dąbrowie Tarnowskiej i Wietrzychowicach. Jego konsekracja miała miejsce w 1858 r. i dokonał jej biskup tarnowski Józef Alojzy Pukalski. Kościół ten został rozebrany w 1950 r. w związku z budową nowego murowanego kościoła.

ARCHITEKTURA. Drewniany, o konstrukcji zrębowej. Złożony z trójnawowego, bazylikowego korpusu, z parą kaplic o charakterze ramion transeptu oraz z prezbiterium zamkniętego trójbocznie z zakrystią od północy. Wewnątrz kościół nakryty jest stropami, w nawie z zaskrzynieniami. Na zewnątrz nakryty jest dachem dwuspadowym o wspólnej kalenicy dla prezbiterium i korpusu nawowego, z baniastą wieżyczką na sygnaturkę z ośmioboczną latarnią.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Katalog Zabytków Sztuki opracowywany na krótko przed rozbiórką kościoła informuje, że ruchome wyposażenie kościoła stanowiło pięć ołtarzy, ambona, chrzcielnica oraz kamienny nagrobek księdza Obręskiego z 1830 r. Ponadto organy 11-głosowe z I połowy XIX w. zostały przeniesione do nowego kościoła.
DZWONNICA zachowana, wolnostojąca, wzniesiona w konstrukcji słupowej, kwadratowa, nakryta barokowym hełmem zwieńczonym chorągiewką z datą budowy 1830.

Tekst umieszczony 05.10.2009

LITERATURA

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. I, Województwo krakowskie , z. 3, Powiat brzeski, Warszawa 1953
Kornecki M., Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, Currenda, nr 4-6, 1986
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972