Wietrzychowice, miejscowość w powiecie tarnowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Wietrzychowicach powstała prawdopodobnie w XIII w., po raz pierwszy była wzmiankowana w 1326 r. Wiadomo, ze w 1529 r. zbudowany został tutaj kościół parafialny p.w. św. Leonarda, wzmiankowany także w 1596. Następny z fundacji Katarzyny Ossolińskiej zbudował między rokiem 1773 a 1779 majster Mathias Waidner (napis na wieżyczce Anno 1779 me fecit Mathias Waidner). W 1915 r. kościół został uszkodzony podczas ostrzału artyleryjskiego a następnie rozebrany w 1917 r. Na jego miejscu zbudowano w latach 1917-24 obecny murowany kościół.
ARCHITEKTURA. Ten znacznych rozmiarów kościół był przykładem przenoszenia wzorów architektury monumentalnej na budowle drewniane. Zbudowany z drewna, trójnawowy, bazylikowy z parą kaplic o charakterze transeptu. Posiadał bogaty późnobarokowy detal architektoniczny. Wewnątrz nawy boczne oddzielone były od nawy głównej półkolistymi arkadami. Nakryty był dachami dwuspadowymi i pulpitowymi z wieżyczką na sygnaturkę.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Kościół posiadał rokokowe ołtarze i inne sprzęty, które zapewne częściowo zostały przeniesione do murowanego kościoła. Były to: rokokowo-klasycystyczny ołtarz boczny, chrzcielnica barokowo-klasycystyczna z około 1800 r., rzeźba św. Trójcy na parapecie chóru muzycznego oraz krucyfiks barokowy z XVIII w. Ponadto 11-głosowe organy powstałe w pracowni lwowskiego organmistrza Jana Śliwińskiego w 1895 r., które przeniesiono do nowego kościoła, dziś już nie istnieją.

Tekst umieszczony 23.06.2006
Ilustracje pochodzą z prac M. Korneckiego: Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, [w:] Currenda, nr 4-6, 1986 oraz Kościoły drewniane w Małopolsce, Kraków 1999

 LITERATURA

Kornecki M., Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, Currenda, nr 4-6, 1986
Kornecki M., Kościoły drewniane w Małopolsce, Kraków 1999