Wadowice Dolne, miejscowość w powiecie mieleckim (województwo podkarpackie).
HISTORIA. Drewniany kościół w Wadowicach Dolnych zbudowany został w 1712 r. przy cmentarzu, w części wsi Apolinary, która to nazwa wzięła się od wezwania świątyni. W 1867 r. dobudowano wieżę, którą następnie podwyższono. Kościół został spalony w 1944 r. w czasie II wojny światowej.
ARCHITEKTURA. Drewniany, jednonawowy, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Przy nawie od zachodu wieża o trzech nierównych kondygnacjach oddzielonych okapami, nakryta hełmem baniastym z latarnią oraz przedsionek od południa. Całość nakryta dachem dwuspadowym o wspólnej kalenicy z wieżyczka na sygnaturkę nad nawą. Otwory okienne i wejścia zostały przekształcone w neogotyckiej formie.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Znajdowały się tu trzy ołtarze. W ołtarzu głównym umieszczony był obraz św. Apolonii.

Tekst umieszczony 14.01.2007
Ilustracja pochodzi z pracy M. Korneckiego:  Kościoły drewniane w Małopolsce, Kraków 1999

LITERATURA

Kornecki M., Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, Currenda, nr 4-6, 1986
Kornecki M., Kościoły drewniane w Małopolsce, Kraków 1999