Turza, miejscowość w powiecie tarnowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Turzy powstała w 2. poł. XIV w. a pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1470 r. Pierwotny drewniany kościół według tradycji istniał w Turzy w 1333 r. Drugi lub trzeci z kolei, również drewniany, zbudowany został w XVI lub XVII w., był on kilkukrotnie przerabiany. Został rozebrany w 1912 r. a na jego miejscu zbudowano obecny murowany kościół.
ARCHITEKTURA. Prawdopodobnie wzniesiony w typie więźbowo-zaskrzynieniowym. Wieża wtórnie wtopiona w korpus, miała oryginalną sześcioboczną izbicę nakrytą wielospadowym daszkiem namiotowym z latarnią. Polichromia. Kościół posiadał malowidła ścienne z XVII w.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA zostało w większości przeniesione do nowego kościoła. Najstarszym zachowanym zabytkiem z dawnego kościoła jest kamienna chrzcielnica gotycka z datą 1492, obecnie wykorzystywana jako kropielnica, z herbami Nałęcz, Topór, Strzemię i jednym nierozpoznanym oraz z gmerkami i znakami kamieniarskimi. Zachował się też obraz barokowy Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVII/XVIII w. oraz chrzcielnica z 1845 r.

Tekst umieszczony 18.05.2008

Ilustracja pochodzi z pracy M. Korneckiego: Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, [w:] Currenda, nr 4-6, 1986

 LITERATURA

Kornecki M., Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, Currenda, nr 4-6, 1986
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972