Turza - miejscowość w powiecie tarnowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Turzy powstała prawdopodobnie w 2. poł. XIV w., pierwsza wzmianka o jej istnieniu pochodzi dopiero z 1470 r. Pierwszy drewniany kościół miał według tradycji istnieć już w 1333 r. Kolejne kościoły były również drewniane a ostatni z nich zbudowany został w XVI lub XVII w. i przetrwał aż do 1912 r. musiał ustąpić miejsca murowanej świątyni. Obecny kościół zbudowany został w latach 1912-16 według projektu i pod kierunkiem architekta Jana Grabowskiego. Jego konsekracji dokonał biskup tarnowski Leon Wałęga w 1928 r.
ARCHITEKTURA. Neogotycki, zbudowany z cegły i kamienia. Jednonawowy, złożony z krótkiej dwuprzęsłowej nawy, kaplic bocznych w formie transeptu i prezbiterium zamkniętego trójbocznie. Od frontu przylega wieża, częściowo wtopiona w nawę, w dolnej części czworoboczna, przechodząca w ośmiobok, nakryta ostrosłupowym hełmem. Na zewnątrz kościół opięty jest uskokowymi przyporami. Dachy są dwuspadowe z wieżyczką na sygnaturkę nad skrzyżowaniem. Wnętrze nakryte jest neogotyckim sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Łuk tęczy i arkady łączące kaplice z nawą są ostrołukowe. Polichromia wnętrza ornamentalna, wykonana w 1930 r.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA.  Trzy ołtarze neogotyckie wykonane po 1920 r. W ołtarzu głównym obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, barokowy z XVII/XVIII w. w sukienkach drewnianych, przeniesiony ze starego kościoła. Chrzcielnica z 1845 r. Dawna chrzcielnica kamienna, gotycka z datą 1422 i herbami: Nałęcz, Topór, Strzemię i czwartym nierozpoznanym oraz z gmerkami i znakami kamieniarskimi. Ambona, konfesjonały i ławy neogotyckie z początku XX w. Organy 15-głosowe wykonał w 1932 r. Zygmunt Kamiński z Warszawy. Trzy dzwony, wszystkie wykonane w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu: 1. Stefan z 1952 r.; 2. Św. Cecylia z 1963 r.; 3. Przemienienie Pańskie z 1987 r.

LITERATURA

Kornecki M., Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, Currenda, nr 4-6, 1986
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Katalog organów w diecezji tarnowskiej, oprac. Pasternak P., maszynopis