Chorzelów, miejscowość w powiecie mieleckim (województwo podkarpackie).
HISTORIA. Początki parafii w Chorzelowie sięgają prawdopodobnie 2. poł. XIII w. Omawiany kościół jest już drugim lub trzecim kościołem na tym miejscu. Zbudowany został w 1637 r. a w XVIII w. dobudowana została wieża. W 1792 r. pojawia się informacja, że kościół jest "starodawny i kilka razy gruntownie restaurowany i przez ks. Tomasza Spychajewskiego prepozyta mieleckiego z gruntu odnowiony". Kościół ten został rozebrany w 1908 r. po wzniesieniu obecnej murowanej świątyni w 1907 r.
ARCHITEKTURA. Drewniany, w typie architektury gotyckiej. Jednonawowy z prezbiterium zamkniętym ścianą prostą. Nakryty dachem dwuspadowym o wspólnej kalenicy z wieżyczką na sygnaturkę z latarnią. Przy nawie od frontu dostawiona niska i szeroka wieża, o ścianach lekko nachylonych z otwartą galerią i nakryta hełmem łamanym, przechodzącym w ośmiobok z latarnią.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. W większości zostało przeniesione do nowego kościoła. Ołtarz główny barokowy z około 1637 r., odnowiony i uzupełniony w 1938 r. z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem tzw. MB Chorzelowskiej, będącym kopią cudownego obrazu z Dzikowa z przełomu XVII/XVIII w. Ołtarze boczne, dwa barokowe z XVII w., jeden późnobarokowy z około 1700 r. z barokowymi obrazami z XVIII w.: św. Karola Boromeusza, św. Teresy z Avilla ponadto rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego, barokowa z XVIII w. Prospekt organowy z około 1700 r. Chrzcielnica barokowo-klasycystyczna z 1. poł. XIX w. Rzeźby: MB z Dzieciątkiem, gotycka z 1. poł. XV w.; 2. Chrystus Zmartwychwstały, późnobarokowa z XVIII w.; 3. krucyfiks późnobarokowy z XVIII w. Epitafium Wysockiego (zm. w 1834) i jego siostry Tekli Wysockiej (zm. w 1839) wykonane z fundacji Elżbiety z Wysockich Tarnowskiej. Dwa dzwony gotyckie, pierwszy mały z napisem minuskułowym z 1485 r. oraz trzema reliefowymi plakietkami z Ukrzyżowaniem, drugi większy również z XV w.

Tekst umieszczony 30.03.2008
Fotografia za M. Kornecki: Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej [w:] Currenda, nr 4-6, 1986

LITERATURA

Kornecki M., Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, Currenda, nr 4-6, 1986
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972