Bruśnik, miejscowość w powiecie tarnowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Bruśniku została założona przed 1346 r. Kościół zbudowany został w XV/XVI w. i składał się z murowanego prezbiterium oraz drewnianej nawy. W latach 1555-1598 został zamieniony przez Piotra Rożena na zbór protestancki. Następnie został odnowiony przez Stanisława Rożena. Około 1780 r. z fundacji Elżbiety Fihauzerowej dobudowana została murowana nawa oraz zapewne drewniana dzwonnica. Około 1901 r. kościół został rozebrany i zastąpiony obecną eklektyczną świątynią.
ARCHITEKTURA. Gotycko-barokowy, murowany z drewnianą dzwonnicą. Jednonawowy z krótkim prezbiterium, zamkniętym ścianą prostą. Przy nawie od południa przedsionek a od zachodu wieża drewniana o pionowych ścianach nakryta dachem namiotowym o wklęsłych połaciach. Dachy dwuspadowe z wieżyczką na sygnaturkę nad nawą. Wnętrze niesklepione. Prezbiterium na zewnątrz opięte przyporami.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA w większości przeniesione do nowego kościoła. W eklektycznym ołtarzu głównym z około 1870 r., znajdował się łaskami słynący obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, gotycki z XV/XVI w. Zachowały się tez dwa dzwony: jeden gotycki z XIV/XV w. z plakietkami Ukrzyżowania; drugi barokowy z 1670 r., z plakietkami z herbami Abdank i Gryf.

Tekst umieszczony 31.10.2007
Fragment ilustracji wykonanej przez Marcelego Stohandla w 1885 r.

LITERATURA

Kornecki M., Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, Currenda, nr 4-6, 1986
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972