Szerzyny, miejscowość w powiecie tarnowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Kościół zbudowany został w 1565 r., przypuszczalnie był to już drugi kościół w Szerzynach, ponieważ tutejsza parafia po raz pierwszy wzmiankowana jest w 1513 r. W 1686 r. dobudowano murowaną kaplicę. W 1933 r. kościół został zniszczony w wyniku pożaru.
ARCHITEKTURA. Ten wyjątkowo piękny, późnogotycki kościół należał do grupy świątyń typu więźbowo-zaskrzynieniowego. Zbudowany z drewna, szalowany, kryty gontem. Jednonawowy z węższym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium. Przy nawie od zachodu wieża z nadwieszaną izbica, nakryta hełmem ostrosłupowym oraz od północy barokowa kaplica, nakryta dachem namiotowym.  Nad nawą i prezbiterium wysoki dach dwuspadowy z wieżyczką na sygnaturkę. Wewnątrz belka tęczowa o ozdobnym wykroju, sprawiona za księdza Tomasz Słowińskiego (1746-61). Portale w tradycji gotyckiej, zamknięte łukiem w ośli grzbiet (pojedynczy lub zdwojony), na jednym data 1686. Drzwi z gotyckimi zamkami i okuciami. Polichromia rokokowa z postaciami apostołów. 
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA bogate, przeważnie z 2. poł. XVIII w. Obecnie w znacznej części znajduje się w murowanym kościele. Rokokowy ołtarz główny z 2. poł. XVIII w., z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem na półksiężycu, późnorenesansowym z początku XVII w., malowanym na desce oraz owalnym obrazem św. Franciszka przed NMP w zwieńczeniu, współczesnym ołtarzowi. Trzy rokokowe ołtarze boczne z 2. poł XVIII w. Konfesjonał późnorenesansowy z XVII w. Krucyfiks barokowy z 3. ćw. XVII w.

Tekst umieszczony 29.07.2006
Ilustracje pochodzą z prac M. Korneckiego: Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, [w:] Currenda, nr 4-6, 1986 oraz Kościoły drewniane w Małopolsce, Kraków 1999

LITERATURA

Kornecki M., Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, Currenda, nr 4-6, 1986
Kornecki M., Kościoły drewniane w Małopolsce, Kraków 1999