Straszęcin, miejscowość w powiecie dębickim (województwo podkarpackie).
HISTORIA. Parafia w Straszęcinie powstała w 2. poł. XIII w. zapewne z fundacji rycerskiej, pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1326 r. Widoczny na ilustracji kościół został zbudowany w 1511 r., choć w najstarszych partiach pochodził być może jeszcze z XV w. Został następnie powiększony w XVII w. m.in. o wieżę. Kolejne przebudowy miały miejsce w XVIII i XIX w., dostawiono wtedy murowaną przybudówkę od południa oraz przebudowano i obniżono dachy, które pokryto dachówką. Stan kościoła w końcu XIX w. pogorszył się na tyle, że zaczęto myśleć o budowie murowanej świątyni. Prace budowlane rozpoczęto jednak dopiero w 1934 r. Niestety drewniany kościół spłonął w 1944 r. w czasie działań wojennych.
ARCHITEKTURA. Wzniesiony został w typie więźbowo-zaskrzynieniowym, następnie w wyniku rozbudowy nawy ku zachodowi uzyskał rzut  krzyża. Z detali architektonicznych kościół posiadał interesujący podwójny portal ostrołukowy.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Wraz z kościołem spłonęła cenna gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z przed 1400 r. o wyjątkowej piękności.

Tekst umieszczony 09.02.2008
Ilustracje pochodzą z pracy M. Korneckiego, Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, [w:] Currenda, nr 4-6, 1986

LITERATURA

Kornecki M., Dawne drewniane kościoły i dzwonnice w diecezji tarnowskiej, Currenda, nr 4-6, 1986
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972