Lokalizacja: Straszęcin, powiat Dębica (50.060759, 21.356757)
Budowa: 1934, 1947-50
Architekt: Franciszek Mączyński
Styl: modernizm

HISTORIA. Parafia w Straszęcinie powstała w 2. poł. XIII w., pierwsza wzmianka o jej istnieniu pochodzi z 1326 r. W latach 50-tych XIV w. parafia była siedzibą dekanatu (Decanatus de Strassocin). W 1693 r. bp krakowski Jan Małachowski wyniósł tutejsze probostwo do godności prepozytury i utworzył kolegium mansjonarzy. Zapewne pierwszy drewniany kościół istniał tu już w XIII w. Kolejny zbudowany został w XV w., był on powiększany w XVIII w. Uległ zniszczeniu w 1944 r. w czasie działań wojennych. Budowę obecnego kościoła rozpoczęto według projektu architekta Franciszka Mączyńskiego jeszcze przed II wojną światową w 1934 r. Wkrótce prace zostały jednak przerwane i budowlę ukończono dopiero w latach 1947-50 pod kierunkiem budowniczego Kazimierza Wawryka. Świątynię poświęcił w 1950 r. bp tarnowski Jan Stepa.

ARCHITEKTURA. Modernistyczny, zbudowany z cegły z użyciem kamienia i żelazobetonu. Trójnawowy, bazylikowy z transeptem oraz z prezbiterium zakończonym niższą, trójboczną apsydą. po bokach prezbiterium symetrycznie rozmieszczone: kaplica i zakrystia. Przy korpusie od frontu kwadratowa wieża, nakryta dachem namiotowym. Nad nawą główną, transeptem i prezbiterium dachy dwuspadowe, nad nawami bocznymi dachy pulpitowe. Na skrzyżowaniu nawy z transeptem wieżyczka na sygnaturkę. Wnętrze nakryte stropem żelbetowym, kasetonowym, rozdzielone czworobocznymi filarami. W ścianach dekoracje z prostokątnych blend i płycin. Witraże figuralne wykonane w latach 1949-50 w Zakładzie witrażów Żeleńskiego w Krakowie.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny obejmuje wolnostojącą mensę oraz nastawę z grupą postaci adorujących NMP, wykonany z marmuru i kamienia w 1969 r. według projektu Antoniego Kosiby. Ambona z 1955 r. i chrzcielnica z 1953 r. zostały wykonane według projektu Kazimierza Wawryka. W tęczy znajduje się krucyfiks o cechach barokowych. Dwa obrazy: Chrystus, namalowany w 1956 r. przez Z. Stanisławskiego i MB Limanowska, malowana w 1962 r. przez Czesława Lenczowskiego. Na wieży dwa dzwony odlane w 1952 r.

Tekst umieszczony 11.11.2007

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Strona internetowa: http://www.straszecin.emil.tnp.pl/