Staszkówka, miejscowość w powiecie gorlickim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Staszkówce powstała zapewne w 2. poł. XIV w. ale pierwsza wzmianka o jej istnieniu pochodzi dopiero z 1470 r. Poprzedni drewniany kościół, powstał w XVI w. i został zniszczony w 1915 r. w czasie ciężkich walk rosyjsko-austriackich. Na jego miejscu w latach 1928-30 zbudowano obecny murowany kościół, który zaprojektował architekt Józef Barut z Gorlic.
ARCHITEKTURA. Neobarokowy, zbudowany z cegły z użyciem kamienia. Złożony z trójnawowego korpusu bazylikowego, transeptu i prezbiterium zamkniętego półkolistą apsydą. Po bokach prezbiterium znajdują się kaplica i zakrystia. Od frontu przylega kwadratowa wieża, nakryta neobarokowym hełmem z latarnią. Nad nawą główną, transeptem i prezbiterium dachy dwuspadowe z wieżyczką na sygnaturkę z latarnią nad skrzyżowaniem. Nad nawami bocznymi, kaplicą i zakrystią dachy jednospadowe, pulpitowe. Wnętrze nakryte sklepieniami krzyżowymi.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny neobarokowy, wykonany w 1946 r. przez Kazimierza Cieślę z Tuchowa. W polu głównym umieszczony jest obraz MB „Staszkowskiej", ko­pia dawnego obrazu łaskami słynącego z XV w., spalonego wraz z poprzednim kościołem, namalowana w 1946 r. przez Józefa Dutkiewicza. Ponadto w ołtarzu rzeźby śś.: Józefa w zwieńczeniu oraz Kingi i Andrzeja Boboli po bokach. Cztery ołtarze boczne wykonane w latach 1959-1960 według projektu Edwarda Muchowicza, z nowymi obrazami i rzeźbami. Chrzcielnica neobarokowa z 1966 r. Ambona z rzeźbami ewangelistów oraz ks. Piotra Skargi, wykonana przez Kazimierza Cieśw 1960 r. Organy 9-głosowe, wykonane w 1948 r. przez Wacława Biernackiego z Krakowa. W oknach witraże figuralne, wykonane w krakowskiej firmie Żeleń­skiego w 1936 r. Dwa dzwony odlane 1948 r. w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu. Przy kościele znajduje się grób proboszcza parafii i budowniczego kościoła Bronisława Michałowskiego (zm. 1960).

LITERATURA

Burno F,. Świątynie nowego państwa. Kościoły rzymskokatolickie II Rzeczypospolitej, Warszawa 2012
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Kozioł B., Łaś H., Staszkówka. Przewodnik, Tuchów 2008
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001