Stróże, miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafię w Stróżach erygował w 1928 r. biskup Tarnowski Leon Wałęga, wydzielając jej obszar z parafii Wilczyska. Kościół zbudowany został w 1923 r. według projektu tarnowskiego architekta Adolfa Juliusza Stapfa a pracami budowlanymi kierował budowniczy Roman Olszewski. Konsekracji świątyni dokonał w 1930 r. biskup Leon Wałęga. W 2010 r. rozpoczęła się rozbudowa kościoła polegająca na przedłużeniu nawy głównej. Pomimo rozbudowy kościół zachowa swój neogotycki charakter.
ARCHITEKTURA. Neogotycki, zbudowany z cegły z użyciem kamienia. Jednonawowy z dwiema kaplicami w formie transeptu i prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Do nawy od frontu dostawiona jest kwadratowa wieża, nakryta ostrosłupowym hełmem. Kościół na zewnątrz opięty jest uskokowymi przyporami i nakryty dachami dwuspadowymi. Wnętrze nakryte jest neogotyckimi sklepieniami krzyżowo-żebrowymi. Witraże w oknach prezbiterium zostały zaprojektowane przez Mieczysława Stobierskiego i wykonane przez firmę Paczków z Krakowa. W kościele są też witraże wykonane w 1926 r. przez Zakład witrazów Żeleńskiego w Krakowie.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny kamienny, wolnostojący. Na wschodniej ścianie prezbiterium na tle mozaiki umieszczony krucyfiks. Dwa ołtarze boczne neogotyckieustawione w bocznych kaplicach. Ambona i chrzcielnica wykonane w 1968 r. według projektu Mieczysława Stobierskiego. Trzy dzwony odlane w 1973 r. w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu: 1. Maryja Królowa Polski; 2. Józef - Stanisław - Paweł; 3. Anioł Stróż.

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001
Strona internetowa: http://www.stroze.parafia.info.pl/