lkowice - miejscowość w powiecie tarnowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Kościół został zbudowany w 1881 r., obecnie pełni funkcję świątyni filialnej parafii w Łęgu Tarnowskim.
ARCHITEKTURA. Eklektyczny z elementami baroku i klasycyzmu. Murowany z cegły, potynkowany. Jednonawowy z węższym prezbiterium. Przy nawie przybudowana kaplica. Fasada frontowa zwieńczona trójkątnym przyczółkiem ujętym w dwie wieże nakryte barokowymi hełmami, wejście poprzedzone zamkniętą półkoliście arkadą, nakrytą naczółkiem o łuku segmentowym, wspartym na dwóch parach pilastrów. Dachy dwuspadowe, kryte blachą. Wnętrze o podziałach pilastrowych nakryte stropem płaskim.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA bardzo skromne, pochodzi z czasu budowy kościoła. Trzy ołtarze z 4. ćw. XIX w., w głównym ołtarzu obraz św. Sebastiana, kopia według Guido Reniego. Dzwon Sebastian z 1974 r., wykonany w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu.

Tekst umieszczony 19.10.2003
Autorem zdjęcia z wnętrza kościoła jest Andrzej Mleczko