Lokalizacja: Tarnów, ul. Zagumnie 23 (50.033345, 20.962521)
Budowa: 1948-1950
Architekt: Adolf Szyszko-Bohusz
Styl: modernizm

HISTORIA. Kościół w Klikowej, wtedy jeszcze podtarnowskiej wsi, został zbudowany w latach 1948-50 według projektu krakowskiego architekta Adolfa Szyszko-Bohusza. W 1950 r. został poświęcony a w rok później biskup tarnowski Jan Stepa erygował tutaj parafię.

ARCHITEKTURA. Jest to kościół murowany z cegły, złożony z trójnawowego korpusu i prezbiterium zamkniętego trójbocznie, po bokach którego zakrystia i kaplica. Przy nawie od frontu wieża w dolnej części czworoboczna, przechodząca w ośmiobok, zwieńczona nadwieszaną izbicą drewnianą i nakryta hełmem baniastym. Na zewnątrz ściany korpusu rozczłonkowane półkoliście zamkniętymi arkadami przyściennymi. Dach dwuspadowy, kryty blachą z wieżyczką na sygnaturkę. Wnętrze nakryte sklepieniami o konstrukcji żelbetowej, w korpusie nawowym w typie gwiaździstych wsparte na czworobocznych filarach ustawionych przekątnie.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Polichromia figuralna i ornamentalna wnętrza wykonana została przez Łukasza Karwowskiego w 1966 r. Witraże powstały w 1960 r. w Pracowni Witraży Bracia Paczka w Krakowie. Na ścianie za ołtarzem głównym kompozycja rzeźbiarska z grupą Ukrzyżowania, wykonana przez Bronisława Chromego, po bokach obrazy Siedmiu Tajemnic Bolesnych Maryi, malowane przez Anielę Wzorkową. Dwa ołtarze boczne marmurowe pochodzą z lat 1971-72, jeden z obrazami Serca Jezusa i św. Józefa, malowanymi przez Łukasza Karwowskiego, drugi ołtarz w kaplicy z obrazem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z 1956 r. oraz Serca Maryi malowany przez Anielę Wzorkową. Chrzcielnica kamienna z około 1950 r. Cztery konfesjonały zaprojektowane przez Zbigniewa Wzorka. Stacje Drogi Krzyżowej malowane przez Łukasza Karwowskiego. Organy 28-głosowe firmy "Biernacki" z Krakowa z 1955 r. Obraz Ukrzyżowania w typie malarstwa ikonowego z 1. poł. XVIII w., ofiarowany przez bpa Jana Stepę. Na wieży trzy dzwony: 1. św. Wojciech 600 kg, Matka Boska Niepokalana 400 kg i św. Kazimierz 300 kg, wszystkie wykonane w 1962 r. w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu.

Tekst umieszczony 24.10.2005, aktualizowany 16.11.2020

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Leo A., Tarnowskie kościoły, Tarnów 1990
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001

Strona internetowa: https://klikowa.diecezja.tarnow.pl/index.php/parafia/historia-parafii (dostęp 16.11.2020)