Zwiernik - miejscowość w powiecie dębickim (województwo podkarpackie).
HISTORIA. Parafia w Zwierniku powstała około 1373 r. Poprzedni drewniany kościół p.w. św. Anny z 1595 r. uległ zniszczeniu w wyniku pożaru w 1885 r. Obecny kościół zbudowany został w 1664 r. w Padwi Narodowej a w 1891 r. został przeniesiony do Zwiernika i odbudowany na obecnym miejscu.

ARCHITEKTURA. Barokowy. Drewniany, konstrukcji zrębowej, szalowany. Jednonawowy z prezbiterium zamkniętym trójbocznie, przy którym od północy zakrystia. Przy nawie wieża od zachodu i kruchta od południa. Wieża dobudowana po r. 1972, nakryta hełmem pseudobarokowym. Wnętrze nakryte stropem płaskim. Dachy dwuspadowe, kryte blachą z wieżyczka na sygnaturkę. W wejściach do nawy i zakrystii portale ciesielskie, uszate z XVII w. Nad wejściem od frontu wyryta data budowy 1664 i odnowienia 1842. Polichromia secesyjna, figuralna i ornamentalna malowana przez Stanisława Gucwę w 1910 r.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny rokokowy z poł. XVIII w. z krucyfiksem z tego okresu. Ołtarze boczne: 1. prawy, rokokowy z 2. poł. XVIII w. z obrazem św. Anny Samotrzeć, barokowym z XVII w., pochodzącym z dawnego kościoła p.w. św. Anny, w 1782 r. wzmiankowanym jako łaskami słynący. Antependium płaskorzeźbione z Arką Przymierza i symbolami Ewangelistów. Na ołtarzu tabernakulum renesansowe z XVI/XVII w.; 2. lewy, neogotycki ofiarowany w 1889 r. z katedry tarnowskiej. Chrzcielnica z 1709 r. Cztery krucyfiksy: 1. na tęczy barokowy z XVII/XVIII w.; 2. na apsydzie barokowo-ludowy; 3. procesyjny barokowo-ludowy; 4. ludowy. Organy 7-głosowe wykonał Bronisław Markiewicz z Tarnowa w 1900.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Murowana, wolno stojąca z XIX w., w kształcie arkady. W niej zawieszone trzy dzwony: 1. z 1701 r. fundowany przez Jakuba Cielińskiego, proboszcza zwiernickiego, z plakietkami Ukrzyżowani i MB z Dzieciątkiem; 2-3. odlane w 1929 r.

Tekst umieszczony 07.12.2003, aktualizowany 02.08.2005

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Krupiński A., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Kraków 1989
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis