Domosławice - miejscowość w powiecie brzeskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Początkowo parafia istniała przy kościele p.w. św. Krzyża w Melsztynie. Została ona erygowana w 1364 r. z fundacji Lelewitów melsztyńskich a w 1796 r. przeniesiona do Domosławic. Obecny kościół zbudowany został w latach 1789-96 z fundacji Antoniego Lanckorońskiego, na miejscu kaplicy drewnianej z 1630 r., ufundowanej przez Zygmunta Aleksandra Tarłę. W 1863 r. kościół był odnawiany, wtedy dobudowana została drewniana wieża.
ARCHITEKTURA. Barokowo-klasycystyczny. Murowany z cegły i kamienia, potynkowany. Jednonawowy, z węższym półkoliście zamkniętym prezbiterium, przy którym od północy zakrystia od południa kruchta. Przy nawie od zachodu przybudówka mieszcząca przedsionek i dwa pomieszczenia po bokach, nad przedsionkiem nadbudowana wieża drewniana, trójkondygnacyjna, konstrukcji słupowej, szalowana, nakryta hełmem neobarokowym z latarnią. Wnętrze nakryte sklepieniem kasetonowym. Na zewnątrz przy prezbiterium, przybudowany od wschodu Ogrójec, w ujęciu architektonicznym, z drewnianymi rzeźbami z 1861 r. Dachy dwuspadowe z wieżyczką na sygnaturkę, barokową w formie, z latarnią.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny neobarokowy z XIX w., z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem w typie Częstochowskiej z XVI w., łaskami słynący. Dwa ołtarze boczne, neobarokowe z XIX w. Chrzcielnica późnogotycka, kamienna z 1490 r., ufundowana przez Spytka, kasztelana zawichojskiego dla kościoła św. Krzyża w Melsztynie, ozdobiona dekoracją maswerkową i herbem Leliwa, z pokrywą drewnianą z 1839 r. Organy 10-głosowe wykonane w 1978 r. przez Stanisława Aleksandra z Marcinkowic. Obraz św. Franciszka z XVIII-XIX w. Portret ks. Jana Pawlika z około połowy XIX w. Stacje Męki Pańskiej z 1840 r. Dwa dzwony: Maryja i Helena odlane w 1970 r. w Odlewni dzwonów Schwabe w Dąbrowie Górniczej.

Tekst umieszczony 06.02.2004

LITERATURA

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. I, Województwo krakowskie,  z. 5, Powiat brzeski, Warszawa 1953
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Krupiński A., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Kraków 1989
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis