Dubne - miejscowość w powiecie krynickim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia greckokatolicka w Dubnem została uposażano przez biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego w 1673 r. Obecna cerkiew w Dubnem została wzniesiona w 1853 lub 1863 r. na miejscu starszej, która spłonęła, była odnawiana w 1929 r. Obecnie pełni funkcję kościoła filialnego dla parafii w Muszynie.

ARCHITEKTURA. Cerkiew łemkowska, wzniesiona w typie budownictwa północno-zachodniego. Drewniana o konstrukcji zrębowej, pobita gontem. Trójdzielna, złożona z kwadratowej nawy, węższego prezbiterium i znacznie mniejszego babińca. Nad babińcem wieża o konstrukcji słupowej, o pochyłych ścianach z nadwieszaną izbicą, nakryta makowicą z pozorną latarnią. Analogiczne makowice znajdują się nad nawą i prezbiterium, które pokryte są też dachami namiotowymi, łamanymi. Wewnątrz nawa nakryta jest sklepieniem zwierciadlanym, prezbiterium i babiniec nakryte są stropami płaskimi. Wnętrze cerkwi ozdobione zostało polichromią ornamentalno-figuralną z końca XIX w. Na kopule nawy przedstawiona jest Trójca Święta.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ikonostas rokokowo-klasycystyczny pochodzący z przełomu XVII i XIX w. z ikonami z późniejszego okresu, namalowanymi bądź przemalowanymi przez Antoniego i Michała Bogdańskich w końcu XIX w. Ołtarzyk boczny przy południowej ścianie, barokowy z obrazem Modlitwy Chrystusa w Ogrojcu. Ambona klasycystyczna z XIX w. Obraz zmarłego Chrystusa tzw. płaszczenica. Na wieży zawieszony dzwon z 1950 r.

Tekst umieszczony 16.09.2009

LITERATURA

Cerkwie drewniane Karpat. Polska i Słowacja, opr. zb., Pruszków 2003
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001