Florynka - miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Wieś Florynka została założona w 1575 r. na prawie wołoskim przez Franciszka Krasińskiego, biskupa krakowskiego. Jeden z kolejnych biskupów krakowskich Marcin Szyszkowski uposażył tutaj w 1623 r. parafię greckokatolicką. Obecna cerkiew wzniesiona została w 1875 r. na miejscu poprzedniej drewnianej. Po wysiedleniu ludności łemkowskiej cerkiew została przemianowana na kościół a biskup tarnowski Jan Stepa erygował w 1951 r. we Florynce parafię rzymskokatolicką.

ARCHITEKTURA. Bezstylowy, posiada nikłe cechy budownictwa cerkiewnego i klasycyzmu. Murowany z kamienia, otynkowany, kryty blachą. Jednonawowy o wydłużonej nawie i nieznacznie poszerzonej w części środkowej. Prezbiterium prostokątne, węższe z wydzieloną wewnątrz zakrystią. Przy nawie od frontu kwadratowa wieża, częściowo wtopiona w korpus, nakryta baniastym hełmem. Dachy wielopołaciowe z analogicznymi wieżyczkami nad nawą i prezbiterium. Wnętrze nakryte stropem płaskim.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Na zakończeniu ściany prezbiterium ikonostas późnoklasycystyczny z około 1875 r. z ikonami z tegoż czasu oraz nowszym obrazem Serca Pana Jezusa, malowanym około 1950 r. Dwa ołtarze boczne późnobarokowe z XVIII w., w prawym obraz Ukrzyżowania z XVIII/XIX w. Ambona pseudobarokowa z końca XIX w. Organy przeniesione z cerkwi w Miliku. Dwa dzwony, jeden z 1789 r., ozdobiony sceną Chrztu Chrystusa w Jordanie oraz wizerunkami Mojżesza, św. Stanisława i NMP, drugi z 1939 r.

Tekst umieszczony 21.07.2010

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001