Jadowniki Podgórne - miejscowość w powiecie brzeskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Kościół zbudowany został na wzgórzu Bocheniec, na trenie dawnego grodziska, przed rokiem 1596 z fundacji G. Lubowieckiego, sędziego krakowskiego. Gruntownie odnowiony w 1852 r. a następnie konsekrowany w 1854 r. przez bpa tarnowskiego Alojzego Pukalskiego.
ARCHITEKTURA. Gotycki o częściowo zatartych cechach stylowych. Murowany z kamienia. Jednonawowy o kwadratowej nawie, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie, przy którym zakrystia od północy. Wnętrze nakryte stropem płaskim. Łuk tęczy półkolisty. Na zewnątrz naroża wsparte uskokowymi przyporami. Dach dwuspadowy, kryty blachą z barokową wieżyczką na sygnaturkę. Polichromia figuralna z 2. poł. XIX w.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny rokokowy z 2. poł. XVIII w. z obrazem Adoracji Krzyża Świętego przez św. Annę Samotrzeć oraz śś. Józefa i Joachima, barokowym z XVIII w. Dwa ołtarze boczne barokowo-klasycystyczne z 1. poł. XIX w.: 1. lewy z obrazem śś. Wojciecha i Doroty z postacią fundatora duchownego, barokowym z XVII/XVIII w.; 2. prawy z obrazem św. Michała Archanioła i św. Zofii z córkami, barokowy, fundowany przez Józefa i Zofię Pitlowiców w 1741 r. Ambona rokokowa-klasycystyczna z XVIII/XIX w. odnawiana w 1852 r., z obrazem Chrystusa Dobrego Pasterza w zaplecku. Prospekt organowy rokokowy z XVIII/XIX w. z 8-głosowymi organami, współczesnymi prospektowi. W tęczy krucyfiks barokowy z XVIII w. Stacje Męki Pańskiej z połowy XIX w. Dzwon nieustalonego pochodzenia.

Tekst umieszczony 27.03.2005
Zdjęcia z wnętrza kościoła wykonał Andrzej Mleczko
Rzut poziomy za: Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013

LITERATURA

Chrzanowski T., Kornecki M., Sztuka Ziemi Krakowskiej, Kraków 1982
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. I, Województwo krakowskie, z. 3, Powiat brzeski, Warszawa 1953
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Krupiński A., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Kraków 1989
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis