Przeczyca - miejscowość w powiecie dębickim (województwo podkarpackie)
HISTORIA. Parafia w Przeczycy powstała prawdopodobnie w 2. poł. XIV w., chociaż dokument fundacyjny z 1374 r. jest falsyfikatem. Pierwsza wzmianka o tutejszej parafii pochodzi dopiero z 1470 r. Obecny kościół został zbudowany w latach 1904-06 według projektu architekta Stanisława Majerskiego z Przemyśla. Pracami budowlanymi kierował budowniczy o nazwisku Ryba. Konsekracji kościoła dokonał w 1908 r. sufragan przemyski bp Karol Józef Fischer. W 1944 r. żołnierze niemieccy wysadzili wieżę kościoła, która została odbudowana w 1968 r.

ARCHITEKTURA. Neogotycki, murowany z cegły. Trójnawowy, pseudohalowy, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie, przy którym dwie zakrystie. Przy nawie od frontu wieża ze ściętymi narożami w górnej części, nakryta ostrosłupowym hełmem. Na zewnątrz kościół opięty przyporami. Przy elewacjach bocznych nad środkowymi przęsłami trójkątne szczyty. Nad prezbiterium i nawą główną dachy dwuspadowe, nad nawami bocznymi dachy pulpitowe. Prezbiterium nakryte sklepieniem krzyżowo-żebrowym, nawa główna żaglastym,zaś nawy boczne krzyżowymi. Tęcza i arkady międzynawowe ostrołukowe. Polichromia wnętrza ornamentalna i figuralna o charakterze secesyjnym wykonana przez Juliana Makarewicza w 1930 r. Witraże w oknach neogotyckie, figuralne wykonane w 1911 r. w krakowskim Zakładzie witrażów Żeleńskiego.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny neogotycki z 1913 r. wykonany według projektu Stanisława Majerskiego ze słynącą łaskami późnogotycką rzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem z końca XV w., zwaną MB Przeczycką. Na zasuwie znajduje się obraz św. Michała Archanioła a w bocznych polach rzeźby śś. Antoniego i Józefa. Ołtarz boczny w prawej nawie późnobarokowy z 1775, pochodzący z poprzedniego drewnianego kościoła, z kręconymi kolumnami i obrazem Serca Pana Jezusa, namalowanym w 1930 r. przez Włodzimierza Kaczorowskiego. Ołtarz boczny w lewej nawie, ambona i chrzcielnica zostały wykonane według projektu St. Majerskiego. Chrzcielnica (obecnie kropielnica) gotycko-renesansowa, kamienna z XVI w., z płaskorzeźbą Chrystusa na krzyżu. Kropielnica granitowa, być może średniowieczna, z licznymi otworami, może po święceniu mieczy. Organy 12-głosowe wykonane przez Alojzego Koniecznego z Przemyśla w 1913, powiększone przez Stanisława Wilewskiego z Nockowej przed 1975 r. Epitafium ks. S. Konopackiego. W prezbiterium obraz wotywny Jana Józefa Grzybowskiego z fundatorem klęczącym przed Matką Boską, malowany na desce w 1679 r. W tęczy krucyfiks późnobarokowy. Dzwon odlany w 1504 r. z ruskim napisem.

Tekst umieszczony 08.08.2007

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Krupiński A., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Kraków 1989
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
Stanaszek B, Brzostek i okolice, Brzostek 1997
Strona internetowa: http://www.przeczyca.org/index.htm