Trzetrzewina, miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo małopolskie).
HISTORIA. W 1910 r. biskup tarnowski Leon Wałęga utworzył w Trzetrzewinie ekspozyturę niezależną od parafii w Podegrodziu. W tym czasie rozpoczęto budowę obecnego kościoła, która trwała w latach 1911-12. Autorem projektu był architekt Adolf Juliusz Stapf a prace budowlane prowadził Jan Królewski. Konsekracji kościoła dokonał w 1924 r. biskup sufragan tarnowski Edward Komar.
ARCHITEKTURA. Neogotycki, zbudowany z cegły, tynkowany, kryty blachą. Złożony z nawy, transeptu i prezbiterium zamkniętego trójbocznie. Do prezbiterium przybudowana zakrystia, przy nawie symetrycznie kruchta i niewielka kaplica a od frontu niewielki przedsionek. Na zewnątrz kościół opięty jest uskokowymi przyporami, między którymi rozmieszczone są ostrołukowe okna. Kościół nakrywają dachy dwuspadowe o wspólnej kalenicy, na skrzyżowaniu naw ośmioboczna wieżyczka na sygnaturkę z latarnią, zwieńczona ostrosłupowym hełmem. Wnętrza nakryte są sklepieniami krzyżowo-żebrowymi. Arkada tęczy i ramiona transeptu otwarte są do nawy ostrołukowymi arKadami. Chór muzyczny wsparty jest na dwóch kolumnach. Polichromia wnętrza figuralna i ornamentalna, malowana w 1961 r. przez Zbigniewa Borowskiego.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny o charakterze późnobarokowym, wykonany zapewne w XIX w. z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem z 1911 r. oraz św. Józefa z 2. połowy XIX w. Ołtarz ten pochodzi z kościoła w Podegrodziu. Dwa ołtarze boczne neogotyckie, wykonane przed 1914 r. w Tyrolu. Ambona neogotycka z przed 1914 r. Chrzcielnica kamienna z rzeźbą św. Jana Chrzciciela na pokrywie, wykonana przez Michała Sojczyka, świątkarza z Biczyc.
DZWONNICA wolnostojąca, zbudowana w 1926 r., murowana w formie potrójnej arkady nakrytej daszkiem dwuspadowym. Trzy dzwony, wszystkie wykonane w Odlewni dzwonów Schwabe w Białej: 1. Św. Józef z Dzieciątkiem z 1926 r. (83 kg); 2. Maryja z 1974 r. (77,5 kg); św. Stanisław z 1974 r. (62 kg).

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
ks. Rzepa J., Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001