HISTORIA. Parafia w Biegonicach powstała z fundacji św. Kingi i została erygowana w 1269 r. przez bpa krakowskiego Pawła z Przemankowa. Poprzedni kościół drewniany został rozebrany w 1908 r. w związku z budową murowanej świątyni. Obecny kościół wzniesiony w latach 1906-09 według projektu architekta Jana Sas-Zubrzyckiego przez budowniczego Józefa Serafina. Konsekracji kościoła dokonał w 1921 r. bp tarnowski Leon Wałęga. Obiekt był odnawiany po 1945 r. w związku z uszkodzeniami wojennymi.
ARCHITEKTURA. Neogotycki, zbudowany z cegły, z użyciem kamienia. Jednonawowy, z węższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie, po bokach którego przybudówki zakrystyjne. Przy nawie po obu stronach dwie symetryczne kaplice zamknięte trójbocznie o charakterze transeptu. Od frontu kwadratowa wieża, z przedsionkiem w przyziemiu, w górnej części przechodząca w ośmiobok, nakryta ostrosłupowym hełmem, ujętym czterema trójkątnymi szczycikami. Po bokach wieży przylegają wieżyczki schodowe. Na zewnątrz kościół opięty przyporami, z fryzem arkadkowym wieńczącym ściany. Nakryty dachami dwuspadowymi z wieżyczką na sygnaturkę. Nawa i prezbiterium nakryte sklepieniami krzyżowymi z gurtami, w kaplicach sklepienia gwiaździste. Polichromia wnętrza ornamentalna i figuralna z 1929 r., malowana przez Franciszka i Albina Sarna.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny i trzy boczne neogotyckie wykonał w 1910 r. Marian Łuczkiewicz. W ołtarzu głównym retabulum ujmuje witraż z przedstawieniem św. Wawrzyńca współczesny ołtarzowi. W jednym z bocznych ołtarzy przy tęczy umieszczony obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, tzw. Biegonickiej, późnogotycki z początku XVI w. Chrzcielnica kamienna ludowo-renesansowa z 1660 r. Kropielnica kamienna późnorenesansowa z XVI w., być może niegdyś chrzcielnica. Ambona neogotycka z około 1910 r. Rzeźby barokowe z XVII-XVIII w., pochodzące z poprzedniego kościoła: śś. Stanisław i Wojciech, popiersie Boga Ojca, zapewne ze zwieńczenia ołtarza, Bóg Ojciec i Chrystus z grupy św. Trójcy, ze zwieńczenia innego ołtarza. Organy 10-głosowe zbudował w 1929 r. Bartłomiej Ziemiański ze Szczyrzyca. Dzwon z 1664 r. odlany przez Jerzego Vierda w Preszowie.

Tekst umieszczony 27.07.2007

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis