Łysa Góra - miejscowość w powiecie brzeskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. W 1919 r. biskup tarnowski stworzył w Łysej Górze ekspozyturę niezależną od parafii Porąbka Uszewska a w 1925 r. erygował parafię. Kościół zbudowany został w latach 1920-22, podobno według projektu proboszcza ks. Wojciecha Bukowca. Konsekracji świątyni dokonał biskup tarnowski Franciszek Lisowski w 1938 r.

ARCHITEKTURA. Kościół bez wyraźnych cech stylowych, murowany z cegły, otynkowany. Złożony z trójnawowego korpusu pseudohalowego i krótkiego prezbiterium zamkniętego trójbocznie. Przy prezbiterium od południa zakrystia, a przy nawie od frontu przedsionek. Fasada frontowa zwieńczona szczytem falistym ze spływami. Kościół nakryty dachami dwuspadowymi, nad nawą z wieżyczką na sygnaturkę z latarnią.  Wnętrze nakryte stropem kasetonowym, w prezbiterium sklepienie hemisferyczne. Nawy boczne wydzielone prostymi filarami. Tęcza i okna zamknięte półkoliście. Polichromia wnętrza dekoracyjna ze scenami figuralnymi, bezstylowa z 1949 r.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny neogotycki z 1936, w nim obraz MB Nieustającej Pomocy. Cztery ołtarze boczne neogotyckie z lat 1930-1936, w nich posągi Serca Pana Jezusa, śś Józefa i Antoniego, z tegoż czasu. W ołtarzyku w nawie głównej obraz św. Franciszka 1931. Chrzcielnica kamienna z pokrywą drewnianą, neogotycka z około 1936 r. Ambona neogotycka. Rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego i NMP Niepokalanego Poczęcia, obie z przed 1939 r. Organy 18-głosowe wybudowane w 1978 r. przez Tadeusza Rajkowskiego z Włocławka.
DZWONNICA wolnostojąca, wzniesiona w 1948 r. Prowizoryczna, konstrukcji metalowej, zadaszona, z dwoma dzwonami odlanymi w 1935 r. 

Tekst umieszczony 23.04.2009

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis