dawna cerkiew greckokatolicka Śmierci św. Jana Apostoła

Jaworki, miejscowość w powiecie nowotarskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Pierwsza cerkiew w Jaworkach zbudowana została w 1680 r., była to drewniana budowla, która spłonęła w XVIII w. Na jej miejsce w 1798 r. zbudowano obecną murowaną cerkiew. Pełniła ona funkcję świątyni parafialnej do 1947 r., kiedy to mieszkańcy Jaworek zostali wysiedleni w ramach akcji Wisła. Po napłynięciu do Jaworek polskich osadników cerkiew zamieniono na kościół.
ARCHITEKTURA. Wzniesiony w tzw. stylu józefińskim, łączącym sobie cechy późnego baroku i klasycyzmu. Złożony z nawy i prezbiterium zamkniętego trójbocznie, do którego dostawiona jest zakrystia. Nakryty jest wspólnym dachem dwuspadowym z wieżyczka na sygnaturkę z latarnią. Nad zachodnią częścią nawy wznosi się kwadratowa wieża, nakryta zdwojonym baniastym hełmem. Wewnątrz ściany rozczłonkowane są pilastrami. Nawę i prezbiterium nakrywają sklepienia kolebkowe z lunetami.
WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Polichromia wnętrza figuralna i ornamentalna wykonana przez Andrija Demkowicza w 1926 r. ze scenami Chrystusa w Ogrojcu i Opłakiwania Chrystusa w prezbiterium oraz Zwiastowania, Hołdu Trzech Króli, Chrztu Chrystusa i Zwiastowania w nawie. Ikonostas oraz późnobarokowe w formie ołtarze boczne i ambona. Dzwon odlany w 1926 r.

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001
Strona internetowa: http://koscioljaworki.eu/pl/