Łętowice - miejscowość w powiecie tarnowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Kościół w Łętowicach został zbudowany w 1927 r. a następnie powiększony w 1939 r. Parafia powstała dopiero w 1951 r. i została erygowana przez bpa tarnowskiego Jana Stepę.
ARCHITEKTURA. Jest to obiekt o cechach neogotyckich, murowany z cegły, otynkowany. Jednonawowy z niewielkim, zamkniętym trójbocznie prezbiterium, po bokach którego dwie małe przybudówki zakrystyjne. Nakryty dachem dwuspadowym, krytym blachą z wieżyczką na sygnaturkę. Na zewnątrz kościół opięty przyporami. W wejściu portal ostrołukowy, okna również ostrołukowe. Prezbiterium nakryte sklepieniem krzyżowo-żebrowym, nawa sklepieniem pozornym o silnie obniżonym łuku.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Trzy ołtarze z przed 1939 r., główny o formach barokowych z obrazem NMP Wniebowziętej, będącym swobodną kopią wg Murilla. W ołtarzach bocznych rzeźby Matki Boskiej i Chrystusa Ukrzyżowanego z XX w. (została przeniesiona do nowego kościoła). Chrzcielnica drewniana, prowizoryczna.
DZWONNICA drewniana, wolnostojąca zbudowana po 1945 r. o ścianach lekko pochyłych z nadwieszona izbicą i daszkiem namiotowym. W niej trzy dzwony odlane w 1956 r., przez Emila Kozłowskiego z Wrocławia: św. Józef, Ave Maria i Stanisław.
Przy kościele ustawiony jest pomnik, poświęcony mieszkańcom Łętowic walczącym w I wojnie światowej. Stał on na obecnym miejscu jeszcze zanim zbudowano kościół.

Tekst umieszczony 05.11.2005

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001