Łężkowice - miejscowość w powiecie wielickim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Pierwsza wzmianka o Łężkowicach pochodzi z 1242 r. i informuje o przynależności wsi do posiadłości benedyktynek ze Staniątek. Dopiero w 1919 r. zostaje tu utworzona placówka duszpasterska, zależna od parafii Chełm. Wreszcie w 1925 r. biskup tarnowski Leon Wałęga eryguje w Łężkowicach nową parafię. Juz po utworzeniu parafii rozpoczyna się budowa kościoła, który powstał w latach 1919-21 z fundacji Katarzyny Rosner, benedyktynek ze Staniątek oraz składek parafian. Autorem projektu kościoła jest architekt Jan Sas Zubrzycki, zaś pracami budowlanymi kierował budowniczy Józef Ganeja.
ARCHITEKTURA. Eklektyczny z elementami neoromańskimi  i neogotyckimi. Zbudowany z cegły. Złożony z trójnawowego korpusu pseudohalowego z kaplicą od północy i prezbiterium zamkniętego ścianą prostą z zakrystią od południa. Fasada frontowa zwieńczona jest szczytem schodkowym, poniżej na osi umieszczone duże ostrołukowe okno. Do wnętrza od frontu prowadzą dwa identyczne portale. Dachy kryte dachówką, nad nawą główną i prezbiterium dwuspadowe, nad nawami bocznymi i zakrystią pulpitowe. Dachy nad nawą i prezbiterium oddziela schodkowy szczyt. Również schodkowy szczyt wieńczy ścianę zachodnią kościoła. Wnętrza kościoła nakryte są sklepieniami krzyżowo-żebrowymi i kolebkowymi. Ściany wewnątrz zdobi polichromia figuralna i ornamentalna wykonana przez Pawła Mitkę w 1961 r. W oknach m.in. dwa witraże wykonane w 1921 r. w Zakładzie Witrażów Żeleńskiego w Krakowie: św. Józef z Dzieciątkiem i objawienie Matki Bożej w Lourdes.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA jednolite neogotyckie. Ołtarz główny z figurą Serca Pana Jezusa oraz dwa ołtarze bocznewykonał Franciszek Adamek z Bochni. Resztę wyposażenia stanowią stalle w prezbiterium i Stacje Męki Pańskiej, wzorowane na stacjach z krakowskiego kościoła franciszkanów, malowanych przez Józefa Mehoffera. Organy 16-głosowe wykonane przez Wacława Biernackiego z Krakowa w 1958 r. Trzy dzwony: 1. Najświętsze Serce Pana Jezusa, wykonany w Odlewni dzwonów Schwabe w Białej w 1946 r.; 2. Maryja; 3. Józef, oba wykonane w 1972 r. w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu.

Tekst umieszczony 25.06.2009

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
Piątkowska Ł., Parafie Ziemi Bocheńskiej, Bochnia 2004
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001