Łomnica Zdrój, miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Obecny kościół został zbudowany w latach 1913-14, w tym czasie biskup tarnowski Leon Wałęga utworzył w Łomnicy niezależną od parafii Piwniczna Zdrój ekspozyturę. Ten sam biskup erygował w Łomnicy Zdrój parafię w 1925 r.
ARCHITEKTURA. Kościół jest pozbawiony wyraźnych cech stylowych. Jest murowany z cegły, otynkowany, kryty blachą. Złożony z nawy ujętej dwoma kaplicami o charakterze transeptu oraz węższego kwadratowego prezbiterium, z przybudówkami zakrystyjnymi po bokach. Od frontu nawę poprzedza arkadowy przedsionek, podobne przedsionki znajdują się na przedłużeniu kaplic bocznych. Elewacje zewnętrzne opięte są uskokowymi przyporami i lizenami. Kościół nakrywają dachy dwuspadowe z arkadową wieżyczką na sygnaturkę nad nawą, nakrytą ostrosłupowo. Wnętrza kościoła nakryte są pozornym sklepieniami kolebkowym na gurtach. Ściany wewnątrz rozczłonkowane są uproszczonymi pilastrami.
WYPOSAŻENIE WNETRZA. Ołtarz główny i dwa boczne neogotyckie, pochodzące z czasu budowy kościoła, z rzeźbami Chrystusa, NMP i św. Franciszka. Pozostałe sprzęty bezstylowe, w większości wykonane po 1964 r. Organy 6-głosowe wykonane w 1924 r. przez organmistrza Bartłomieja Ziemiańskiego ze Szczyrzyca.
DZWONNICA wolnostojąca, wzniesiona współcześnie z kościołem. Murowana w kształcie potrójnej arkady na zawieszenie dzwonów, zwieńczona trzema szczycikami. Trzy dzwony, dwa z nich: Józef i Wojciech wykonane w 1972 r. w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu.

 LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001