Lokalizacja: Łukowa, powiat Tarnów (50.008927, 20.976223)
Budowa: 1912-1922
Architekt: Augustyn Tarkowski
Styl: neogotyk

HISTORIA. Kościół zbudowany w latach 1912-22, według projektu architekta Augustyna Tarkowskiego, przy budowie czynni byli także murarze Jan Starzyk i Jan Pinas oraz cieśla Józef Golec. Konsekracji kościoła dokonał bp tarnowski Franciszek Lisowski, dopiero w 1936 r. Już wcześniej bo w 1922 r. utworzono w Łukowej niezależną od Lisiej Góry ekspozyturę a w 1926 r. bp tarnowski Leon Wałęga erygował tu parafię. W latach 1934 i 1957 do kościoła dobudowywano przedsionki.

ARCHITEKTURA. Neogotycki, murowany z cegły i kamienia. Złożony z jednonawowego, trójprzęsłowego korpusu z jednoprzęsłowym prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Przy prezbiterium od północy i południa przybudówki zakrystyjne, przy nawie od południa i zachodu przedsionki. Fasada zachodnia zwieńczona trójkątnym szczytem. Kościół na zewnątrz obwiedziony wysokim kamiennym cokołem, opięty uskokowymi przyporami, wspierającymi w prezbiterium gzyms arkadkowy a w nawie gzyms z przecinających się arkadek. Duże okna zamknięte ostrołukowo. Dachy nad nawą i prezbiterium wysokie, dwuspadowe, oddzielone trójkątnym szczytem, kryte blachą. Nad nawą smukła wieżyczka na sygnaturkę, zakończona ostrosłupowym hełmem. 

WYPOSAŻENIE I WYSTRÓJ WNĘTRZA. Polichromia wnętrza wykonana w 1982 r. według projektu Jerzego Lubańskiego z Krakowa. Witraże wykonane w latach 1966-80.  Ołtarz główny neogotycki z 1927 r., w nim obraz Matki Boskiej Bolesnej, malowany przez Irenę Zborowską w 1929 r. Dwa ołtarze boczne i ambona wykonane w tradycji neogotyku w latach 1966-80. Organy 16-głosowe wykonane w latach 1959-60 przez Wacława Biernackiego z Krakowa.

Tekst umieszczony 21.11.2004, tekst aktualizowany 09.01.2021

 

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Krupiński A., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Kraków 1989
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis