Limanowa-Łososina Górna, miasto powiatowe (województwo małopolskie).
HISTORIA. Pierwsza wzmianka o parafii w Łososinie Górnej pochodzi z 1320 r. Zapewne jest ona nieco starsza i być może powstała jeszcze w końcu XIII w. jako fundacja rycerska. W 1543 r. kościół przejęli arianie za sprawą ówczesnego właściciela wsi Andrzeja Rupniewskiego. Katolicy odzyskali świątynię dopiero w 1615 r. Obecny kościół zbudowany został w 1778 r. z wykorzystaniem ścian poprzedniej XVII-wiecznej świątyni. W 1891 r. kościół został powiększony przez dobudowę dwóch kaplic do prezbiterium.
ARCHITEKTURA. Barokowy, drewniany, zbudowany w konstrukcji zrębowej, oszalowany i kryty blachą, z wieżą o konstrukcji słupowej. Złożony z nawy i węższego, trójbocznie zamkniętego prezbiterium, z dwiema kaplicami po bokach. Przy nawie od północy zakrystia a od południa kruchta, zaś od zachodu kwadratowa wieża, w przyziemiu otwarta do nawy. Wieża wtopiona w nawę kościoła, podzielona jest na dwie kondygnacje, z węższą kondygnacją górną i nakryta jest hełmem barokowym z latarnią. Kościół nakrywają dachy dwuspadowe, z wieżyczką na sygnaturkę nad nawą. Wewnątrz prezbiterium nakryte jest pozornym sklepieniem kolebkowym zaś nawa stropem płaskim. Polichromia figuralna i ornamentalna z 1822 r., wykonana przez Antoniego Miklasińskiego z Bochni. Na sklepieniu prezbiterium widnieje scena Wniebowzięcia NMP, zaś na sklepieniu nawy Sąd Ostateczny i Koronacja Matki Bożej. Na balustradzie chóru przedstawiony jest Dawid grający na lutni, a na ścianie południowej św. Izydor adorujący figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny z 1873 r. o cechach barokowych, z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem w polu środkowym oraz obrazem Wszystkich Świętych adorujących Trójcę Świętą na zasuwie. W zwieńczeniu ołtarza obraz Przemienienie Pańskie. Ołtarze boczne rokokowe, w prawym rzeźba Serca Pana Jezusa i obraz św. Mikołaja, w lewym rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz obraz św. Józefa z małym Jezusem. Na północnej ścianie ustawiony jest ołtarz przerobiony z ołtarza XVII-wiecznego. Ambona rokokowa z 2. poł. XVIII w. Chrzcielnica kamienna gotycka z 1535 r. Kropielnica kamienna, ludowa z XIX w., wzorowana na gotyckiej chrzcielnicy. Organy 9-głosowe z 1860 r. Trzy dzwony: najstarszy z nich Andrzej z 1520 r. nieustalonego odlewu, dwa pozostałe Maryja i Stanisław, wykonane w 1969 r. w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu.

 LITERATURA

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. I, Województwo krakowskie, z. 7, Powiat limanowski, Warszawa 1953
Kościoły drewniane Karpat i Podkarpacia, opr. zb., Pruszków 2001
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Parafie ziemi limanowskiej, opr. zb., Proszówki 2009
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001
Strona internetowa: http://lososinagorna.pl/parafia/