Kowalowa - miejscowość w powiecie tarnowskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Zbudowany w 2. poł. XVII w. w Ryglicach, następnie w latach 1767-72 gruntownie odnowiony i przebudowany. W 1947 r. został przeniesiony do Kowalowej i odbudowany prawie w całości z nowego materiału na obecnym miejscu. W 1952 r. erygowana została w Kowalowej parafia a w 1956 r. kościół został gruntownie odnowiony.
ARCHITEKTURA. Drewniany, konstrukcji zrębowej, szalowany, z murowaną zakrystią. Jednonawowy, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie, przy którym od pn. zakrystia. Przy nawie kaplica oraz dwie kruchty. Wnętrze nakryte pozornym sklepieniem kolebkowym, w nawie z płaskimi odcinkami stropowymi po bokach, wspartymi na dwóch kręconych kolumnach. Analogiczne, nieco niższe kolumny wspierają łuk tęczy. Chór muzyczny wsparty na dwóch prymitywnych kolumnach. Dachy dwuspadowe, kryte blachą z wieżyczką na sygnaturkę o barokowej formie. W wejściu portal ciesielski flankowany parą kolumn i ornamentem z 1772 r.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny neorokokowy wykonany w 1954 r. przez Kazimierza Cieślę, z rzeźbionym krucyfiksem oraz obrazami: 1. Serca Maryi, malowanym przez ks. Adama Stachonia w 1954 r.; 2. Chrystusa malowanym przez Adolfa Chyłę w 1954 r. Obraz Św. Trójcy, barokowy z XVIII w., z sukienkami drewnianymi. Rzeźby: 1. krucyfiks barokowy z 2. poł. XVII w.; 2. krucyfiks barokowy w tęczy, zapewne z XVIII w.; 3. Chrystus Frasobliwy, ludowy. Organy 12-głosowe wykonał Mieczysław Gwóźdź z Nowego Sącza w 1983. Dwa dzwony: Maria i Jan, oba odlane w 1977 r. w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu.

Tekst umieszczony 07.12.2003

LITERATURA

Architektura gotycka w Polsce, pod red. T. Mroczko i M. Arszyńskiego, Warszawa 1995
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. I, Województwo krakowskie , z. 13, Powiat tarnowski, Warszawa 1953

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Kornecki M., Kościoły drewniane w Małopolsce, Kraków 1999
Krupiński A., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Kraków 1989
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis