Szczawnica, miasto w powiecie nowotarskim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafia w Szczawnicy powstała w 1350 r., jednak już w 1529 r. biskup krakowski Piotr Tomicki włączył ją do parafii Krościenko. Dopiero w 1870 r. biskup tarnowski Alojzy Pukalski utworzył w Szczawnicy niezależną kapelanię lokalną a w 1889 r. kolejny biskup tarnowski Ignacy Łobos przywrócił jej prawa parafialne. Obecny kościół zbudowany został w 1892 r. według projektu Stanisława Eljasza-Radzikowskiego.
ARCHITEKTURA. Neogotycki, murowany z kamienia i cegły. Złożony z obszernej nawy oraz z krótkiego, zamkniętego trójbocznie prezbiterium. Do nawy od frontu dostawiona jest wieża a po bokach dwie kaplice w formie ramion transeptu. Wieża kwadratowa, w górnej kondygnacji przechodząca w ośmiobok, nakryta jest ostrosłupowym hełmem. Preziterium, nawa i kaplice nakryte są dachami dwuspadowymi. Ściany przeprute sa oknami ostrołukowymi. Polichromia figuralna wykonana przez Karola Polityńskiego w 1923 r.
WYPOSAZENIE WNĘTRZA neogotyckie, pochodząca z końca XIX w. i początku XX. Ołtarz główny w 1892 r. wykonał Kazimierz Chodziński. Cztery ołtarze boczne i ambonę wykonał w latach 1894-1900 Władysław Łuczkiewicz. Chrzcielnica kamienna wykonana w 1894 r. przez Kazimierza Chodzińskiego. Organy 18-głosowe, wykonane w 1895 r. przez Tomasza Falla, organmistrza ze Szczyrzyca. Dwa dzwony: 1. Józef, odlany w 1860 r. w Sheffield w Wielkiej Brytanii, przeniesiony z wieży starego kościoła; 2. Wojciech, wykonany w 1948 r. w Odlewni dzwonów Schwabe w Białej.

LITERATURA

Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
ks. Rzepa J, Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Kraków 2001
Pasternak P., Katalog organów w diecezji tarnowskiej, maszynopis
Strona internetowa: http://www.akszczawnica.pl/nasza-parafia (dostep 13.09.2014)